Projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie

Uroczystość ku czci pomordowanych więźniów obozu Stutthof
28 września 2020
Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907
19 listopada 2020

Dnia 13.10.2020 r. Kaszubski Zespół Parlamentarny zaprezentował w Senacie RP projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie (oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku). W spotkaniu uczestniczyła Pani Katarzyna Błażewska, projektantka Muzeum. Projekt został zaprezentowany Panu Wicemarszałkowi Bogdanowi Borusewiczowi. Pan Marszałek od lat interesuje się postępami prac. W spotkaniu uczestniczyli także Senator Kazimierz Kleina i Senator Magdalena Kochan.