Aktualności

28 stycznia 2022

Obywatelska kontrola wyborów

Już dziś możesz zgłosić swoją chęć obywatelskiej kontroli wyborów! W tym celu prosimy zgłaszać się do Biura Senatorskiego lub biura regionu Platformy Obywatelskiej RP w Gdańsku. […]
25 stycznia 2022

Problem Internetu nadal występuje

Z odpowiedzi na kolejne złożone przeze mnie oświadczenie w sprawie dostępności do internetu szerokopasmowego w powiatach słupskim, lęborskim i wejherowskim jasno wynika, że problem nadal występuje. […]
20 stycznia 2022

Moje poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022

Do ustawy budżetowej na rok 2022 Senat wprowadził 65 poprawek. Wśród nich znalazły się te o które szczególnie zabiegałem. Na problem dostępności do internetu szerokopasmowego zwracam […]
20 stycznia 2022

Opinia na temat poprawek do ustawy budżetowej przyjętych przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej

15 grudnia 2021

Budowa II toru ruszy

Od długiego czasu zabiegam, wraz z wieloma innymi osobami, o budowę drugiego toru linii kolejowej nr 202, na trasie Gdynia Chylonia – Słupsk. Jest to jedna […]
10 listopada 2021

List z okazji XX Dyktanda Kaszubskiego

W minioną sobotę w Szczecinie odbył się finał jubileuszowego XX Dyktanda Kaszubskiego organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie. Do batalii o zaszczytny tytuł „MÉSTER KASZËBSCZÉGÒ PISËNKÙ” […]

Życiorys


K azimierz Mariusz Kleina urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. – historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984–90 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–97 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku i prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, a od 1998 do 2005 r. miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001–02 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 do 2005 r. zajmował stanowisko dyrektora Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.