KONKURS: Orzeł Biały - nasza duma

KONKURS: Orzeł Biały - nasza duma

Zgłoszenia szkół do 10 stycznia - przesłanie prac do 10 marca

Wystawa „Ormianie w Polsce” w Senacie RP

Wystawa „Ormianie w Polsce” w Senacie RP

Ekspozycję zorganizowano w związku z 650. rocznicą osiedlenia się Ormian w Rzeczpospolitej.

Kaszubskie Dyktando w Bojanie
Czytaj więcej +
04 listopad 2017 - - Sprawy lokalne

Kaszubskie Dyktando w Bojanie

Uroczysta gala czeladnika w Lęborku
Czytaj więcej +
27 październik 2017 - - Sprawy lokalne

Uroczysta gala czeladnika w Lęborku

Obrazy Morza na wystawie W. Grzelaka
Czytaj więcej +
13 wrzesień 2017 - - Sprawy lokalne

Obrazy Morza na wystawie W. Grzelaka

KONKURS: Orzeł Biały - nasza duma
Czytaj więcej +
11 grudzień 2017 - - Senat

KONKURS: Orzeł Biały - nasza duma

49. posiedzenie Senatu – relacja
Czytaj więcej +
10 listopad 2017 - - Senat

49. posiedzenie Senatu – relacja

Ormianie w Polsce - wystawa w Senacie
Czytaj więcej +
27 październik 2017 - - Senat

Ormianie w Polsce - wystawa w Senacie

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

TOP