Aktualności

13 stycznia 2021

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z prac nad Ustawą Budżetową

24 grudnia 2020

Wesołych Świąt!

17 grudnia 2020

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z prac nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

14 grudnia 2020

II POMORSKI PRZEGLĄD KASZUBSKICH KOLĘD I PASTORAŁEK (on-line)

9 i 16 stycznia 2021 nagranie występów zespołów w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku 31 stycznia 2021 transmitowana Msza św. z liturgią w języku kaszubskim […]
19 listopada 2020

Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907

Tytułem wstępu Strajki szkolne na Kaszubach, które odbywały się w 1906 i 1907 r., prawie nie funkcjonują w polskiej, zbiorowej świadomości historycznej. Nawet w naszym regionie […]
16 października 2020

Projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie

Dnia 13.10.2020 r. Kaszubski Zespół Parlamentarny zaprezentował w Senacie RP projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie (oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku). W […]

Życiorys


K azimierz Mariusz Kleina urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. – historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984–90 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–97 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku i prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, a od 1998 do 2005 r. miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001–02 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 do 2005 r. zajmował stanowisko dyrektora Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.