Senator Kazimierz Kleina

Śniadanie Wielkanocne w WTZ Lębork
Czytaj więcej +
29 marzec 2018 - - Sprawy lokalne

Śniadanie Wielkanocne w WTZ Lębork

Konferencja - Pięć prawd Polaków w Niemczech
Czytaj więcej +
27 marzec 2018 - - Sprawy lokalne

Konferencja - Pięć prawd Polaków w Niemczech

Konurs Orzeł Biały - wyniki etapu regionalnego
Czytaj więcej +
23 marzec 2018 - - Sprawy lokalne

Konurs Orzeł Biały - wyniki etapu regionalnego

Zaproszenie na spotkanie z cyklu POGRANICZA
Czytaj więcej +
23 sierpień 2018 - - Senat

Zaproszenie na spotkanie z cyklu POGRANICZA

58. posiedzenie Senatu – relacja
Czytaj więcej +
15 marzec 2018 - - Senat

58. posiedzenie Senatu – relacja

57. posiedzenie Senatu – relacja
Czytaj więcej +
08 marzec 2018 - - Senat

57. posiedzenie Senatu – relacja

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

TOP