Aktualności

10 czerwca 2021

Liczymy się dla Kaszub

Jo! Jesteśmy Kaszubami i jesteśmy z tego dumni! Jesteśmy Kaszubami, bo żyjemy w regionie, gdzie narodziła się Solidarność. W regionie, który jest symbolem nowoczesności, wolności i […]
8 czerwca 2021

Pismo do Premiera w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego

4 czerwca 2021

Do tej pory odpowiedzi brak

Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na oświadczenie złożone dnia 25.03.2021 mimo, że Ministerstwo ma na taką odpowiedź miesiąc. Dziwi […]
31 maja 2021

Samorządowcy gmin nadmorskich nawet w weekendy są aktywni

W minioną sobotę zjechali do Ustki na zaproszenie radnej Adrianny Cerkowskiej – Markiewicz – włodarze miast nadmorskich: Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Prezydent Kołobrzegu – Anna Mieczkowska, […]
4 maja 2021

204. rocznica urodzin Floriana Stanisława Ceynowy

Twórca regionalizmu i piśmiennictwa kaszubskiego, był osobą niezrozumianą przez ówczesnych, wręcz kontrowersyjną w środowiskach naukowych i politycznych. Wyprzedził swój czas, wynosząc pogardzaną dotąd mowę ludową do […]
27 kwietnia 2021

Transport kutra do Łeby

Na teren stoczni marynarki wojenej, została przetransportowana drogą morską jednostka GDY 18, gdzie inna firma dokona remontu kutra i przygotowania do celów wystawienniczych. Na przełomie maja […]

Życiorys


K azimierz Mariusz Kleina urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.

W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego, a w 1985 r. – historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni. W 1996 r. odbył Wyższy Kurs Obronny w Akademii Sztabu Generalnego.

W latach 1984–90 pracował jako nauczyciel w Liceum Ekonomicznym w Żukowie. W okresie 1996–97 był pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku i prezesem Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego. W latach 1997–2001 zasiadał w kolegium redakcyjnym „Pomorskiego Przeglądu Gospodarczego”, a od 1998 do 2005 r. miesięcznika „Pomerania”. W okresie 2001–02 był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. W 2002 r. prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od 2002 do 2005 r. zajmował stanowisko dyrektora Centrum Badań Regionalnych w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku.