VI Międzynarodowy Festiwal Latawców

VI Międzynarodowy Festiwal Latawców

Medal Senatu RP dla Cecylii i Wenancjusza Szalskich, prekursorów profesjonalnego sportu latawcowego w Polsce.

Spotkanie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Spotkanie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Promocja książki "Od Chanatu do Republiki"

VI Międzynarodowy Festiwal Latawców
Czytaj więcej +
26 sierpień 2016 - - Sprawy lokalne

VI Międzynarodowy Festiwal Latawców

Pokaz filmów w Łebie
Czytaj więcej +
28 lipiec 2016 - - Sprawy lokalne

Pokaz filmów w Łebie

Z marszałkiem w Fundacji Nadzieja
Czytaj więcej +
27 lipiec 2016 - - Sprawy lokalne

Z marszałkiem w Fundacji Nadzieja

24. posiedzenie Senatu - relacja
Czytaj więcej +
04 sierpień 2016 - - Senat

24. posiedzenie Senatu - relacja

23. posiedzenie Senatu - relacja
Czytaj więcej +
22 lipiec 2016 - - Senat

23. posiedzenie Senatu - relacja

Czytaj więcej +
08 lipiec 2016 - - Senat

"Od Chanatu do Republiki". Spotkanie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

TOP