Uroczystość ku czci pomordowanych więźniów obozu Stutthof

Welconomy 2020
22 września 2020
Projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa w Łebie
16 października 2020

Wczoraj na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej, uczestniczyłem we Mszy św. w intencji ofiar Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Stutthof. Po Mszy złożyłem kwiaty pod Pomnikiem Ofiar „Marszu Śmierci”.

Zdjęcia: Marcin Kapela/Dziennik Bałtycki