Kazimierz Kleina


Kazimierz Mariusz Kleina urodził się 21 lutego 1958 r. w Sierakowicach.
W 1982 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego,
a w 1985 r. – historię na Wydziale Humanistycznym tej uczelni.

Życiorys


"Przetrwaliśmy Kaszubi. Przetrwaliśmy wśród morskich wichrów i nawałnic, jakich nam nie szczędziła historia,
a razem z nami przetrwała nasza kaszubska mowa, pełna rytmów morza. Ceńmy ją sobie.
Ona obok mowy polskiej najpiękniejsza i nam najdroższa"

ks. Bernard Sychta