Konkurs rzeźbiarski na pomnik Lecha Bądkowskiego – druga odsłona

#TakdlaInVitro w Walentynki ❤️
17 lutego 2023
#TuJestPrzyszłość
19 maja 2023

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ponownie ogłosił konkurs rzeźbiarski na opracowanie projektu pomnika Lecha Bądkowskiego, który ma stanąć u zbiegu ulic Świętojańskiej i Minogi. Zmienia się jego forma – z dwuetapowego na jednoetapowy. Prace konkursowe powinny uwzględniać dwa elementy – formę i wielkość postaci oraz organizację przestrzeni.

Lech Bądkowski jest postacią, która wywarła duży wpływ na dzieje Gdańska i Polski. Żołnierz kampanii wrześniowej i polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Dziennikarz, pisarz, opozycjonista. Autor wielu książek i artykułów. Członek Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Sierpniu’80, potem redaktor rubryki „Samorządność”, która aż do stanu wojennego ukazywała się w „Dzienniku Bałtyckim”. W roku 2000 został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Gdańska. Współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, które jest inicjatorem konkursu i sfinansuje budowę pomnika.

Do udziału w konkursie zapraszamy artystów plastyków i architektów

Prace konkursowe powinny składać się z dwóch elementów – koncepcji zagospodarowania terenu określającej organizację przestrzeni oraz zaprezentowania projektu pomnika w formie modelu. Rzeźba ma być wykonana z materiałów szlachetnych np. z naturalnego kamienia, lub z metalu. Miejsce, w którym stanie, objęte jest ochroną Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Termin składania prac minie 30 czerwca 2023 r. o godz. 15.00. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 31 lipca. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, autorytety naukowe w dziedzinie sztuki, Architekt Miasta, a także przedstawiciele PWKZ i GZDiZ. Komisja będzie oceniać prace pod kątem zgodności z założeniami konkursu, ale też oryginalności projektu, atrakcyjności proponowanych rozwiązań w kontekście lokalizacji w przestrzeni. Najważniejszym kryterium oceny będzie jakość artystyczna, rozumiana jako: proporcje, kompozycja, uchwycenie charakterystycznych cech sylwetki i walory portretowe.

Przewidziane są trzy nagrody w łącznej wysokości do 50.000 zł brutto. O podziale puli nagród zadecyduje komisja konkursowa. Autor zwycięskiego projektu zostanie zaproszony do zawarcia umowy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim na realizację pomnika z własnych materiałów, za którą Zrzeszenie przewiduje wynagrodzenie w maksymalnej wysokości 250.000 zł brutto.

Pierwsza odsłona konkursu na projekt pomnika Lecha Bądkowskiego została ogłoszona w marcu 2022 r. Komisja konkursowa podjęła decyzję o pozostawieniu konkursu bez rozstrzygnięcia.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.
Odpowiedzi na nie zostaną opublikowane na stronie: https://gzdiz.gda.pl/ogloszenia

Źródło informacji: https://gzdiz.gda.pl/aktualnosci/konkurs-rzezbiarski-na-pomnik-lecha-badkowskiego-druga-odslona,a,6143