„Autorytety: Lech Bądkowski” – wystawa w Senacie RP