Senator Kazimierz Kleina

Śniadanie Wielkanocne w WTZ Lębork
Czytaj więcej +
29 marzec 2018 - - Sprawy lokalne

Śniadanie Wielkanocne w WTZ Lębork

Konferencja - Pięć prawd Polaków w Niemczech
Czytaj więcej +
27 marzec 2018 - - Sprawy lokalne

Konferencja - Pięć prawd Polaków w Niemczech

Konurs Orzeł Biały - wyniki etapu regionalnego
Czytaj więcej +
23 marzec 2018 - - Sprawy lokalne

Konurs Orzeł Biały - wyniki etapu regionalnego

58. posiedzenie Senatu – relacja
Czytaj więcej +
15 marzec 2018 - - Senat

58. posiedzenie Senatu – relacja

57. posiedzenie Senatu – relacja
Czytaj więcej +
08 marzec 2018 - - Senat

57. posiedzenie Senatu – relacja

Ambasador Edgars Bondars z wizytą w Gdańsku
Czytaj więcej +
17 luty 2018 - - Senat

Ambasador Edgars Bondars z wizytą w Gdańsku

PRACA W SENACIE

Posiedzenia Senatu RPPosiedzenia Senatu RP

Posiedzenia zakończone, przewidywane terminy, archiwa poprzednich kadencji.

WystąpieniaWystąpienia

Wystąpienia senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Oświadczenia senatorskieOświadczenia senatorskie

Oświadczenia senatorskie zgłaszane przez senatora Kazimierza Kleinę.

GłosowaniaGłosowania

Głosowania senatora Kazimierza Kleiny podczas posiedzeń Senatu.

Komisja Budżetu i FinansówKomisja Budżetu i Finansów

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym Komisji.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe).

Kaszubski Zespół ParlamentarnyKaszubski Zespół Parlamentarny

Senator Kazimierz Kleina jest przewodniczącym Zespołu.

Zespół został utworzony w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju Kaszub i Pomorza. Cele te miały być realizowane przede wszystkim poprzez wspieranie działań na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Kaszub oraz promocję i upowszechnianie wiedzy o kulturze, języku i historii Kaszub.

Komisja Gospodarki NarodowejKomisja Gospodarki Narodowej

Przedmiotem działania komisji są bieżąca i perspektywiczna polityka gospodarcza państwa, zasady kształtowania stosunków własnościowych, restrukturyzacja gospodarki, rozwój i wspieranie innowacyjnej gospodarki, wpływ nowych technologii i zmian technologicznych na szanse rozwojowe Polski, sprawy Skarbu Państwa, działalność przedsiębiorstw państwowych, górnictwo, energetyka, turystyka, stosunki gospodarcze z zagranicą.

Wiceminister Sellin na posiedzeniu Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

15 marca w Senacie odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu przewodniczy senator Kazimierz Kleina. Gościem spotkania był wiceminister kultury Jarosław Sellin oraz ks. Leszek Kryża – prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego Oddział w Warszawie. W posiedzeniu uczestniczyli także senatorowie i posłowie członkowie zespołu, a także członkowie oraz sympatycy warszawskiego oddziału ZKP.

Przedmiotem posiedzenie Zespołu, były projekty realizowane w obszarze kultury na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z tematyką kaszubską.

Mówiono o nowych projektach inwestycyjnych, takich jak Oddział Muzeum Stutthof – Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, planowanej budowie oddziału Narodowego Muzeum Morskiego w Łebie oraz planach stworzenia na zamku w Sztumie oddziału Muzeum Zamkowego w Malborku.

W trakcie rozmów, podniesiono potrzebę utworzenia Muzeum Pomorskiego, które pokazywałoby dziedzictwo historyczne całego Pomorza, od Szczecina do Gdańska. Zebrani uznali, że szczególnie potrzebna jest taka instytucja, która byłaby równoważna dla Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum) znajdującego się w niemieckim Greifswaldzie.

W podsumowaniu zaprezentowano zbliżające się inicjatywy Zespołu oraz przekazano wzajemnie życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Jedności Kaszubów, przypominając również o głównej uroczystości rocznicy, która w tym roku obywała się w Chmielnie.

TOP