parallax background

Strajki szkolne na Kaszubach w latach 1906-1907

Apel armatorów rybołówstwa rekreacyjnego do premiera
2 kwietnia 2020
Sprawozdanie z senackich prac nad tarczą antykryzysową 2.0
15 kwietnia 2020

Do dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 5 powiatów (pucki, wejherowski, kartuski, kościerski i chojnicki wysłałem pismo-prośbę o pomoc w rozeznaniu, czy wśród rodzin uczniów, absolwentów i kadry zachowała się pamięć o strajkach szkolnych na Kaszubach w latach 1906-1907.

Wtedy, w czasie zaboru pruskiego w tych często zapomnianych dziś historiach wzięło udział wielu patriotycznie nastawionych uczniów i ich rodziców, którzy nie bacząc na szykany, stawiali liczny opór w ówczesnych pruskich szkołach. Sprzeciw uczniów wiązał się z brakiem promocji do następnej klasy, czy nieprzyjmowaniem do szkół średnich i wyższych, a nawet z karami cielesnymi, a dla ich rodziców – z karą aresztu, grzywny, czy utraty pracy. Do tej pory udało się zgromadzić już sporo materiału. Wydana została publikacja autorstwa Pani prof. Lidii Burzyńskiej-Wentland.
We współpracy kilku pomorskich i kaszubskich samorządów, instytucji kultury i nauki, w tym Kaszubsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na jesień br. przygotowywana jest konferencja popularno-naukowa „Strajki szkolne na Kaszubach 1906-1907”. Przy okazji proszę wszystkich o pomoc w dotarciu do jak największej liczby osób z tą informacją. Będę wdzięczny za wszelkie ślady, pamiątki tych strajków lub informujące o nich fragmenty kronik szkolnych i innych dokumentów. Bardzo cenne są także wszystkie zachowane przez przodków ustne relacje uczestników i świadków tamtych wydarzeń. Moja prośba może być ciekawą propozycją szczególnie teraz, kiedy przebywamy w domach i mamy więcej czasu na rozmowy z rodzicami i dziadkami..