Spotkanie Parlamentarzystów z Samorządowcami

#ReceptaNaKryzys
2 marca 2021
8 marca
8 marca 2021
W ten poniedziałek brałem udział w spotkaniu parlamentarzystów z samorządowcami Pomorza. Poinformowałem, że z inicjatywy mojej oraz Senatorów Zygmunta Frankiewicza oraz Leszka Czarnobaja , odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Celem posiedzenia będzie omówienie algorytmu podziału środków z Projektu Polityki Spójności na lata 2021-2027 pomiędzy poszczególne województwa. Odbędzie się również posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego na którym omówimy środki, które w ramach Polityki Spójności trafią do Województwa Pomorskiego.