Pismo do Premiera w sprawie Słowińskiego Parku Narodowego