Mówimy TAK dla oznakowania dwujęzycznego na Trasie Kaszubskiej

„W 100. rocznicę pierwszego posiedzenia Senatu II RP”
7 kwietnia 2022
Międzynarodowy Dzień Strażaka
5 maja 2022

Budowa pierwszego etapu Trasy Kaszubskiej zmierza ku końcowi. Wraz ze zbliżającym się terminem otwarcia trasy coraz częściej pojawiają się pytania mieszkańców miejscowości przez, które droga przebiega czy oznakowanie na tej drodze będzie zarówno w języku polskim jak i kaszubskim.

W związku z tym złożyłem oświadczenie w którym zapytałem Ministra Infrastruktury:

📌 Czy oznakowanie na trasie kaszubskiej będzie dwujęzyczne (w języku polskim i kaszubskim)?

📌 Oraz czy na dalszych odcinkach trasy kaszubskiej, które zostaną oddane w terminie późniejszym – także jest planowane oznakowanie dwujęzyczne?

Prawo to i obowiązek wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 maja 2005 roku. Jest niezwykle ważne dla osób należących do mniejszości kaszubskiej, pozwala ono na zachowanie własnego języka i podkreślenie odrębności kulturowej i etnicznej. Co więcej takie oznakowanie jest istotnym elementem promocji regionu. Nowopowstała trasa zyska w ten sposób w pełni charakter wynikający ze swojej nazwy.