Moje poprawki do ustawy budżetowej na rok 2022

Opinia na temat poprawek do ustawy budżetowej przyjętych przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej
20 stycznia 2022
Problem Internetu nadal występuje
25 stycznia 2022

Do ustawy budżetowej na rok 2022 Senat wprowadził 65 poprawek. Wśród nich znalazły się te o które szczególnie zabiegałem.

Na problem dostępności do internetu szerokopasmowego zwracam uwagę od wielu lat. Jest on wciąż aktualny i szczególnie widoczny w dobie pracy i nauki zdalnej. Mamy nadzieję, że przyjęta poprawka przysłuży się wielu ludziom w całej Polsce, a najbardziej mieszkańcom mniejszych miejscowości, podnosząc ich jakość pracy.

Remont linii kolejowej Lębork – Łeba – to kolejna złożona przeze mnie i przyjęta przez Senat poprawka do ustawy budżetowej na rok 2022.
Jest niezwykle istotna inwestycja dla społeczności powiatu lęborskiego. Umożliwi ona między innymi codzienny dojazd młodzieży z obszarów gmin wiejskich do szkół w Lęborku, usprawni ruch turystyczny w sezonie wakacyjnym, a w dłuższej perspektywie czasowej także przewóz pracowników i komponentów do powstających na wysokości Łeby farm wiatrowych.

Budowa II toru na linii kolejowej Gdynia Chylonia – Słupsk – tak jak już wielokrotnie w przeszłości zwracałem uwagę, jest ona celem strategicznym, szczególnie ważnym dla mieszkańców powiatów słupskiego, lęborskiego i wejherowskiego, dlatego zdecydowałem się na złożenie poprawki dzięki której w budżecie uwzględni się jej budowę.
To trasa, którą codziennie przemierza wiele osób w drodze do pracy, szkoły lub miejsca zamieszkania. Drugi tor pozwoli na znaczące skrócenie czasu podróży między Gdynią a Słupskiem i dalej Szczecinem. Dzięki niemu pociągi, zarówno pasażerskie, jak i towarowe, będą mogły rozwijać dużo większe prędkości, a czas przejazdu na całej linii znacznie się skróci.

Zwiększenie subwencji na naukę języków mniejszościowych i języka regionalnego – wśród przyjętych przez Senat poprawek do ustawy budżetowej nie mogło nie znaleźć się i tej. W ostatnim czasie obserwowaliśmy swojego rodzaju atak partii rządzącej skierowany w mniejszości narodowe i etniczne. Informowaliśmy o tym między innymi na wielu konferencjach prasowych organizowanych przez pomorskich parlamentarzystów.
Dzięki przyjętej poprawce subwencja na naukę języka kaszubskiego oraz języków narodowych i etnicznych zostanie zwiększona o 39,8 mln zł ( o tę kwotę w Sejmie zmniejszono budżet na naukę języków mniejszościowych i języka kaszubskiego).

Utworzenie funduszu rekompensat dla armatorów statków rybołówstwa rekreacyjnego – to również bardzo ważna poprawka, szczególnie dla osób których życie i praca są związane z morzem.
Dla właścicieli kutrów wędkarskich zakaz połowu na Bałtyku to prawdziwa katastrofa i koniec ich działalności. Rząd potraktował ich oraz ludzi związanych z branżą w sposób lekceważący. Dlatego przegłosowaliśmy tą poprawkę dzięki której będzie możliwe zrekompensowanie im powstałych trudności