Camino 2020

Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
2 września 2020
Welconomy 2020
22 września 2020

W zeszłą sobotę miałem zaszczyt być współorganizatorem 12 spotkania CAMINO 2020. Spotkanie odbyło się Rybackim Centrum Kultury i Formacji BOLENIEC w Łebie. Tegorocznym tematem naszej dyskusji była „Wolność dana i zadana”.

W polskiej rzeczywistości znaczonej wieloma przemianami polityczno-społeczno-gospodarczo kulturowymi poszerzyło się zdecydowanie pole wolności w odniesieniu do funkcjonowania różnych instytucji życia publicznego, jak i w odniesieniu do życia człowieka. Jest to konsekwencja rodzącej się demokracji. Można zatem powiedzieć, że wolność stworzyła właściwą przestrzeń działania instytucji i człowieka jako podmiotu współczesnego życia społecznego. Jednocześnie analiza współczesnej rzeczywistości ujawnia w tej materii zjawiska niepokojące. Dotyczą one przede wszystkim kwestii: jak daleko sięga wolność człowieka? Czy istnieją jakieś granice tej wolności? Jak rozkładają się akcenty i relacje pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością? Na te pytania starali się odpowiedzieć zaproszeni prelegenci Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Przewodniczący, Dr Marcin Zarzecki, Dr Olaf Truszczyński, Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, Dr Jacek Janiszewski, Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki, Dr Piotr Walewski, Dr hab. Sylwia Jaskuła, Prof. dr hab. Leszek Korporowicz, Dr hab. Mirosława Borzyszkowska-Szewczyk, Minister Wojciech Kaczmarczyk.