Artykuły stałe

Poradnik wyborcy 2015

 

Zanim pójdziesz głosować - niezbędnik wyborcy

25 października odbędą się wybory parlamentarne. Przeczytaj naszą instrukcję i zapoznaj się z najważniejszymi informacjami o koniecznych do dopełnienia formalnościach i najistotniejszych terminach.

Kogo wybieramy?

460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Wybory do Sejmu odbywają się według ordynacji proporcjonalnej - głosujemy na jednego z kandydatów na liście zarejestrowanej przez komitet. Senatorów wybieramy natomiast w okręgach jednomandatowych - oddajemy głos na jednego kandydata, a mandat uzyskuje tylko ten, który 25 października uzyska najlepszy wynik.

Najważniejsze daty

 • 7 października - do tego dnia można zgłaszać konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą
 • 10 października - do tego dnia można zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille'a
 • 16 października - do tego dnia można złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • 20 października - do tego dnia można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie do głosowania - czyli poza miejscem zameldowania
 • 22 października - do tego dnia wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą, a wyborcy przebywający na polskich statkach morskich - o wpisanie do spisów wyborców w obwodach utworzonych na tych statkach
 • 23 października - do tego dnia można złożyć wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania.Zaświadczenie pozwala na wzięcie udziału w głosowaniu w dowolnym obwodzie - w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.
 • 25 października – głosowanie

Wzory dokumentów

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej znajdziecie wzory wszystkich dokumentów, których będziecie potrzebować aby dopełnić którejś z wymienionych wyżej formalności - m.in. deklaracja w sprawie wpisania do rejestru wyborców lub wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.

http://parlament2015.pkw.gov.pl/wzory_dokumentow

Więcej na stronie Państwowej Komisji Wyborczej http://parlament2015.pkw.gov.pl/

Kontakt

Lębork: Biuro Senatorskie Senatora Kazimierza Kleiny (GŁÓWNE)

ul. Bolesława Krzywoustego 1, pokój 217 (II piętro), 84-300 Lębork

tel/fax (59) 862-61-85 | e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bartłomiej Zambrzycki - tel. 692 943 346

Poniedziałek 11:00 - 16:00
Wtorek 9:00 - 14:00
Środa 9:00 - 14:00
Czwartek 10:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 13:00

Kadencja 2007 - 2011

Poniżej znajduje się zbiór materiałów dot. prac Senatu w kadencji 2007 - 2011, w których brał udział Senator Kazimierz Kleina.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

OBWE to forma współpracy między 56 państwami (USA, Kanada, państwa z Europy, Azji, Ameryki Południowej). Organizacja powstała w 1995 roku na bazie działającej od lat ’70-tych Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Jest to politycznie zinstytucjonalizowana forma współpracy między państwami. Posiada cechy charakterystyczne dla organizacji międzynarodowej takie jak: jasno określone cele, zasady działania, siedzibę, prawo legacji oraz środki finansowe. Nie jest  to organizacja międzynarodowa sensu stricte, ponieważ nie posiada statutu. Działalność OBWE jest określona przez takie dokumenty jak:
• Akt Końcowy KBWE (Helsinki 01.08.1975 r.);
• Paryska Karta Nowej Europy (Paryż 21. 11. 1990 r.);
• Dokument Helsiński 1992. Wyzwania czasu przemian (Helsinki 10. 07. 1992 r.);
• Dokument Budapeszteński 1994. Ku prawdziwemu partnerstwu w nowej erze (Budapeszt 06.12.1994 r. );
• Deklaracja Lizbońska w sprawie modelu wspólnego i kompleksowego bezpieczeństwa w Europie XXI w. (Lizbona 03.2.1996 r.);
• Karta Bezpieczeństwa Europejskiego (Stambuł 19.11.1999 r.) Organizacja zajmuje się szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Składa się z trzech wymiarów:
• Polityczno-wojskowego;
• Gospodarki i środowiska;
• Ludzkiego wymiaru. Działalność OBWE dotyczy działania na rzecz bezpieczeństwa europejskiego, kontroli zbrojeń, przestrzegania praw człowieka, wspierania reform demokratycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz rozwijania bezpieczeństwa gospodarczego i ekonomicznego. Wszystkie 56 państw uczestniczy w OBWE na zasadzie równego statusu, a decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu na płaszczyźnie politycznej, ale nie podstawie prawnie wiążące.

Organy OBWE o charakterze politycznym:

1. Spotkania Szefów Państw i Rządów
2. Konferencje Przeglądowe
3. Rada Ministerialna
4. Wysoka Rada
5. Stała Rada
6. Urzędujący Przewodniczący Organy OBWE o charakterze administracyjnym:
1.
Sekretariat
2. Sekretarz Generalny
3.
Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Inne organy:
1.
Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych
2. Przedstawiciel ds. Wolności Mediów
3. Forum ds. Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa
4. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE– składa się z przedstawicieli wszystkich państw, a podstawowym zadaniem jest ułatwienie prowadzenia dialogu międzyparlamentarnego, którego celem jest wzmacnianie demokracji na całym obszarze OBWE. Zgromadzenie Parlamentarne jest kierowane przez przewodniczącego, który jest wybierany na rok przez całe zgromadzenie podczas Dorocznej Sesji. Zgromadzenie wybiera skarbnika, który przygotowuje projekt rocznego budżetu oraz Sekretarza Generalnego, który jest odpowiedzialny za Międzynarodowy Sekretariat z siedzibą w Kopenhadze. Skład:
Członkami Zgromadzenia jest 320 parlamentarzystów z 56 państw - sygnatariuszy Aktu końcowego KBWE wyznaczonych przez parlamenty narodowe do stałych delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Formy pracy:
Sesja doroczna ZP OBWE zgodnie z Regulaminem Zgromadzenia odbywa się zawsze w pierwszej połowie lipca i jest najistotniejszym spotkaniem Zgromadzenia. Spotkanie zimowe tzw. mała sesja Zgromadzenia, odbywająca się od lutego 2002 r., pozwala Zgromadzeniu na lepszą organizację pracy oraz ocenę sytuacji w regionie OBWE. W okresie międzysesyjnym odbywają się posiedzenia komisji.

Udział Polski:

Delegacja Sejmu i Senatu do ZP OBWE posiada 8 miejsc (6 miejsc przypada posłom, 2 - senatorom) oraz odpowiadającą im liczbę zastępców.

Senator Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do ZP OBWE.


5.
Trybunał OBWE ds. Koncyliacji i Arbitrażu

Praca w Sejmie

Działalność Kazimierza Kleiny w Sejmie V kadencji:

Praca Kazimierza Kleiny w Sejmie

Biura senatorskie

Lębork: Biuro Senatorskie Senatora Kazimierza Kleiny

ul. Bolesława Krzywoustego 1, pokój 217 (II piętro), 84-300 Lębork tel/fax (59) 862-61-85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakub Urbański - tel. 664 475 482

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

_____________________________________________________

Słupsk: Biuro Senatorskie Senatora Kazimierza Kleiny

Al. Sienkiewicza 7, 76-200 Słupsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kamil Bierka - tel. 728 844 897

Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00.

Życiorys senatora Kazimierza Kleiny

 • Data i miejsce urodzenia: 21-02-1958, Sierakowice 
 • Wykształcenie: wyższe 
 • Zawód: ekonomista, historyk 
 • Staż parlamentarny: senator IV kadencji, poseł V kadencji, senator VII kadencji, senator VIII kadencji

Kazimierz Mariusz Kleina urodził się w 1958 roku w Sierakowicach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, a następnie Uniwersytet Gdański. Z wykształcenia jest ekonomistą i historykiem.

Po studiach pracował jako nauczyciel w Żukowie. W roku 1989 i 1990 organizował Komitety Obywatelskie. W 1990 roku został pierwszym demokratycznie wybranym burmistrzem Łeby. Następnie powołany na stanowisko Wojewody Słupskiego. Po odwołaniu z tej funkcji podjął pracę w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W 1997 został wybrany na Senatora RP. Po zakończeniu kadencji Senatu był dyrektorem Urzędu Morskiego w Słupsku. Był też radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zainicjował tworzenie Gdańskiej Akademii Kształcenia Zawodowego i Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Floriana Ceynowy.

Już od czasów studenckich regionalny działacz kaszubsko-pomorski. Wiele lat pełnił funkcję wiceprezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Jest wiceprzewodniczącym polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika „Pomerania". Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Był członkiem Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego. Działacz Katolickiego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga. W latach 2002 – 2007 był członkiem Rady Fundatorów Uniwersytetu Kaszubskiego. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Pomorskiego Platformy Obywatelskiej RP.

W wyborach parlamentarnych w 2005 r. został wybrany posłem na Sejm V kadencji. W Sejmie i Senacie pracował m.in. w Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Finansów Publicznych, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (zastępca przewodniczącego). W październiku 2007 po raz drugi uzyskał mandat z ramienia Platformy Obywatelskiej RP w wyborach do Senatu w okręgu gdyńsko-słupskim. W trakcie VII kadencji Senatu RP był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz członkiem Komisji Gospodarki Narodowej (do 17 lutego 2009 zastępca przewodniczącego komisji). Do lutego 2009 roku był przewodniczącym podkomisji Senackiej Przyjazne Państwo. Był także założycielem i przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i członkiem Klubu Senatorów Platformy Obywatelskie.

W listopadzie 2011 ponownie wybrany Senatorem RP w okręgu obejmującym powiaty słupski, lęborski i wejherowski. Podczas obecnej kadencji jest przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej.

Obecnie mieszka w Łebie. Żona Maria ukończyła filologie polską, prowadzi ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. Ma dwoje dzieci. Córka Joanna ukończyła prawo na Uniwersytecie Gdańskim. Syn Radosław ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Lęborku, jest studentem Uniwersytetu Gdańskiego.

404

404

The page cannot be found.

TOP