Inne

Forum Ekonomiczne w Krynicy

W Krynicy odbyło się XXVII Forum Ekonomiczne, moderatorem w panelu dyskusyjnym "Jak przyspieszyć rozwój regionów nadmorskich?" jest senator Kazimierz Kleina.

Zmiany w ustawie o komornikach - TVP INFO

W poniedziałek Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało projekt ustawy regulującej pracę komorników.

– Nie może dojść do sytuacji, że komornik będzie bezradny wobec dłużnika. Nie poprzemy takiej ustawy, która doprowadzi do ubezwłasnowolnienia komorników, a pozycja osób zadłużonych będzie silniejsza niż wierzycieli – mówi senator Kazimierz Kleina.

Nagranie w programie TVP INFO z udziałem senatora Kleiny >>

Senator Kleina w Radiu Koszalin

Senator Kazimierz Kleina był gościem porannej audycji Radia Koszalin. Audycję można odsłuchać na stronie radia >>

Nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi

Nowa ustawa o obrocie gruntami rolnymi powstała z dobrych pobudek i miała na celu zabezpieczyć obrót ziemią rolną przed wykupem spekulacyjnym. Niestety to co zostało uchwalone i podpisane przez Prezydenta daje efekt dokładnie odwrotny.

Wypowiedź senatora Kazimierza Kleiny w Gazecie Kaszubskiej >>

Senator Kleina w audycji Radia dla Ciebie

Gośćmi Piotra Gursztyna w „Sztuce dialogu” 23 grudnia 2015 byli Jan Maria Jackowski (PiS), Kazimierz Kleina (PO), Dariusz Grajda (PSL), Jakub Kulesza (Kukiz15′) i Paweł Rabiej (Nowoczesna). Tematem dyskusji była ustawa o Trybunale Konstytucyjnym oraz zmiany Konstytucji RP. Zapis rozmowy na stronie RDC >>

TOP