Polacy w strukturach Parlamentu Europejskiego

W strukturach Unii Europejskiej obserwuje się niewątpliwy wzrost znaczenia Polaków. W ciągu ostatnich kilku tygodni polskim eurodeputowanym powierza się coraz to nowe funkcje w Parlamencie Europejskim. Niewątpliwym filarem takiej sytuacji jest członkowstwo Platformy Obywatelskiej w Europejskiej Frakcji Ludowej – największej frakcji w Europarlamencie.
Już podczas pierwszej sesji plenarnej w Strasburgu eurodeputowani wybrali członków najwyższego kierownictwa, a także członków Konferencji Przewodniczących i Prezydium. Jak wiadomo przez 2,5 roku Parlamentem Europejskim będzie kierował prof. Jerzy Buzek (EPP, Polska). W Konferencji Przewodniczących wraz z nim zasiądzie Michał Kamiński (ECR, Polska), który też objął przewodnictwo w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Pierwszym kwestorem została posłanka Lidia Geringer de Oedenberg (S-D, Polska).
Na inauguracyjnych posiedzeniach dwudziestu komisji parlamentarnych także wybrano zarząd oraz członków. I tutaj nie zabrakło Polaków. Wiceprzewodniczącym Komisji Handlu Zagranicznego został Paweł Zalewski (EPP, Polska), natomiast Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa ÂŻywności Bogusław Sonik (EPP, Polska) 20 lipca 2009 roku przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego została Danuta Hübner (EPP, Polska) – była komisarz do spraw polityki regionalnej. Ponadto w komisjach zasiedli także: Bogusław Liberadzki (S-D, Polska) - wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej, Janusz Wojciechowski (ECR, Polska) – wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Rafał Trzaskowski (EPP, Polska) wiceprzewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych. Polacy zajęli również ważne stanowiska w europejskich podkomisjach. W Podkomisji Praw Człowieka wiceprzewodniczącym został Andrzej Grzyb (EPP, Polska), zaś w Podkomisji Bezpieczeństwa i Ochrony wiceprzewodniczącym jest Krzysztof Lisek (EPP, Polska). Sytuacja taka to niewątpliwy sukces naszych eurodeputowanych, a także całej Polski, który w znacznej mierze przyczyni się do umocnienia pozycji Polski w Europie i wzrostu wpływu Polaków na unijne instytucje.
TOP