Jerzy Buzek przewodnicz?cym Parlamentu Europejskiego!

Profesor Jerzy Buzek został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jest to historyczny moment, w którym Polak staje na czele Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony wybór ten ma także doniosłe znaczenie z uwagi na fakt, że po raz pierwszy przedstawiciel jednego z nowych krajów członkowskich pokieruje jedną z najważniejszych instytucji europejskich.
Profesor Jerzy Buzek został wysunięty na stanowisko przewodniczącego przez grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), czyli przez największą frakcję parlamentarną. Został wybrany w pierwszej turze i w tajnym glosowaniu uzyskał 555 głosów.

W swoim przemówieniu inauguracyjnym profesor Jerzy Buzek podziękował wszystkim za wybór oraz za poparcie, jakie uzyskał od kandydatów, którzy wycofali się z kandydowania na szefa Parlamentu Europejskiego (Mario Mauro i Grahama Watsona). "To wielki gest, który wzmacnia  wspólność naszej izby" - powiedział Jerzy Buzek.

 Jerzego Buzka poparły największe frakcje polityczne w Parlamencie Europejskim. Porozumienie w sprawie tej kandydatury zostało wypracowane przez dwie grupy polityczne skupiające chrześcijańskich demokratów i socjalistów. Dołączyli do niego liberałowie, których kandydat wycofał się na kilka dni przed głosowaniem. Także grupy Zielonych oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów zapowiadały jeszcze przed formalnym głosowaniem, że poprą tę kandydaturę
TOP