"Tak blisko a tak daleko: Łotwa i Polska" - wystawa w Senacie RP

WYSTAWA "TAK BLISKO A TAK DALEKO: ŁOTWA I POLSKA"

Wystawa została przygotowana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę. To ekspozycja archeologiczno-historyczna prezentująca polskie dziedzictwo kulturowe na terenie dawnych Inflant Polskich (obecnie wschodnia Łotwa) i dokonania polskich archeologów, etnografów i historyków na rubieżach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Opowiada o przeszłości tych ziem od czasów najdawniejszych po historyczne. Wystawa prezentuje dzieje Inflant Polskich z perspektywy miasteczka i majątku Marienhaus (dzisiejsza Viļaka), którego początki sięgają 1293 r., kiedy to z rozkazu arcybiskupa Rygi na wyspie na jeziorze o tej samej nazwie zbudowano klasztor-zamek i nadano mu imię Dom Marii – Marienhaus. Od czasów Jagiellonów po dzień dzisiejszy Marienhaus pozostał blisko związany z polską kulturą.

To pierwsza w Polsce wystawa, która tak wieloaspektowo prezentuje wspólne, archeologiczno-historyczne dziedzictwo Polski i Łotwy, sięgając do tradycji Rzeczpospolitej Obojga Narodów, XIX-wiecznych zrywów niepodległościowych i współczesnych kontaktów.

Prezentacja tej wystawy w Senacie RP pozwala przybliżyć polskiej publiczności zapomniane rubieże dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, odkryć wspólną, polsko-łotewską wielowiekową historię i inspiruje do budowania współczesnych relacji.

Wystawa powstała z inicjatywy: Viļakas novada muzejs (Viļaka District Museum), Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego i Ambasady Łotwy w Polsce.

Przy okazji prezentacji wystawy doszło do spotkania Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego z Panią Ilgą Šuplinską, Minister oświaty i nauki Republiki Łotewskiej.

(fot. Michał Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

TOP