Uprawnienia na wózek - odpowiedź z ministerstwa

W grudniu 2018 roku złożyłem oświadczenie w sprawie przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie wózków jezdniowych, ponieważ obowiązujące od sierpnia 2018 roku prawo powoduje ogromne zamieszanie na rynku pracy. Odpowiedź z ministerstwa nie napawa optymizmem.

W skrócie chodzi o egzamin sprawdzający przed Urzędem Dozoru Technicznego (UDT), który przed zmianami nie był wymagany. Wystarczyło imienne zezwolenie wystawione przez pracodawcę po ukończonym kursie np. w ZDZ bez konieczności zewnętrznego egzaminowania. Ponadto do 2021 roku egzamin muszą zdać ponownie wszyscy Ci, którzy uprawnienia i wieloletnie doświadczenie nabyli już wiele lat temu. Powoduje to ogromne zamieszanie.

Szczegóły problemu

W odpowiedzi na moje oświadczenie czytamy m.in., że w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii "trwa pogłębiona analiza problemu... pod kątem wprowadzenia ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach...".

Pełna treść odpowiedzi:

TOP