Pytanie do premiera i dyskusja nad budżetem

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu RP zapytałem premiera o płace w sferze budżetowej.

W budżecie założono, że ich wzrost wyniesie 2,3% przy inflacji na poziomie ... 2,3% (tak zakłada rząd, a NBP już 2,5%). W praktyce z tym wzrostem może być kłopot. Zapytałem również o drogi ekspresowe, na które planuje się wydać mniej środków niż w ubiegłych latach, np. na naszą S6 ze Szczecina do Gdańska. Korzystając z okazji zapytałem również o służbę zdrowia, na którą wg budżetu planuje się wydać 98 mld złotych. To sporo, tylko dlaczego w stosunku do 2018 roku ogranicza się środki na szpitale powiatowe. Przykładem jest szpital w Lęborku, który dysponuje środkami zdecydowanie mniejszymi.

Wideo z pytaniem

A tu mój podsumowujący głos w dyskusji nad ustawą budżetową na 2019 rok.

TOP