Uprawnienia na wózek

Z trwogą przyglądam się nowym przepisom dotyczącym wydawania zezwoleń na prowadzenie wózków jezdniowych. Otóż obowiązujące od sierpnia 2018 roku prawo powoduje ogromne zamieszanie na rynku pracy.

Wcześniej - osoba po ukończonym kursie np. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego (ZDZ) mogła obsługiwać na terenie danego zakładu wózek jezdniowy po uprzednim wystawieniu imiennego zezwolenia przez pracodawcę. Było to rozwiązanie praktyczne, ponieważ kursy i tak realizowano na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i honorowano je w całej Unii Europejskiej. Teraz - żeby zdobyć uprawnienia trzeba zdać egzamin sprawdzający przed komisją UDT. Ponadto do 2021 roku egzamin muszą zdać ponownie wszyscy Ci, którzy uprawnienia i wieloletnie doświadczenie nabyli już wiele lat temu. Powoduje to ogromne kolejki, ponieważ w UDT brakuje egzaminatorów w stosunku do tak ogromnej i ciągle narastającej liczby wniosków. Skutkuje to bardzo długim oczekiwaniem na termin egzaminu. Taka konstrukcja przepisów prowadzi do absurdów. Tracą na tym przedsiębiorcy, bo jak wiadomo operatorzy wózków są potrzebni w praktycznie każdej branży.  Treść oświadczenia:

TOP