Święto Niepodległości Republiki Kazachstanu

JE Margułan Bajmuchan, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce zorganizował bankiet z okazji obchodzonego 16 grudnia Święta Niepodległości Republiki Kazachstanu. Wśród gości był także senator Kazimierz Kleina, który uczestniczy w pracach Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej.

Spis ludności Kazachstanu 2009 wykazał przeszło 34 tys. obywateli narodowości polskiej (0,2% ludności republiki). Szacuje się, że liczba osób pochodzenia polskiego w Kazachstanie może wynosić ok. 100 tys. W czasie istnienia ZSRR Kazachstan był znany jako miejsce deportacji m.in. ludności polskiej oraz Czeczenów. Później Kazachstan stał się miejscem kilku ambitnych radzieckich projektów, takich jak: umiejscowione w Semeju laboratoria jądrowe, próby z bronią jądrową, kosmodrom Bajkonur, zagospodarowywanie bezludnych terytoriów.

16 grudnia 1991 Kazachstan, jako ostatnia z republik ZSRR, proklamował niepodległość. W 1997 stolica kraju została przeniesiona z położonego na południu miasta Ałmaty do znajdującej się bliżej geograficznego centrum kraju i dalej od granicy z Chinami Akmoły, przemianowanej później na Astanę.

Kazachstan to jedno z największych państw świata - ma 8,5 razy większą powierzchnię od Polski, lecz kraj ten zamieszkuje niecałe 18 milionów osób. Zdecydowana większość terytorium Kazachstanu leży w Azji (88 proc.), a tylko stosunkowo niewielka część północno-zachodniego Kazachstanu w Europie. W ostatnich latach Kazachstan notuje jeden z największych wzrostów turystycznych na świecie. Do największych atrakcji kraju należą wysokie góry, jeziora, krajobrazy stepowe i pustynne.

TOP