Wystawa „Jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”

Marszałek Stanisław Karczewski 14 grudnia 2017 r. otworzył w Senacie wystawę „Jubileusz trzechsetlecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej”, wieńczącą obchody Roku Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia, ustanowionego w 2017 r. uchwałą Izby.

Jak przypomniał, koronacja Jasnogórskiej Maryi w 1717 r. była drugą na świecie po Włoszech. „To wielkie wyróżnienie dla Polski, wielkie wyróżnienie dla Polaków” – podkreślił. Do Częstochowy przybyło wówczas ponad 200 tys. ludzi, co w przeliczeniu na obecną populację dałoby prawie 1 mln osób. Marszałek zaznaczył, że częstochowskie wzgórze zawsze miało i ma ogromne znaczenie dla Polaków – tam się modlą, tam dziękują Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski za dobro zarówno w życiu osobistym, jak i w życiu narodu i ojczyzny. „Maryja to nasza prawdziwa dama, nasza królowa, na którą zawsze możemy liczyć” – podkreślił. Jak mówił marszałek Senatu, zawsze stara się pracować z myślą o młodych Polakach i ich przyszłości. „Aby wiedzieli, w którą stronę powinni podążać. Życie społeczne, dobrobyt, przyszłość naszego kraju trzeba budować na wartościach. Dlatego w wychowaniu młodego pokolenia zasadniczą rolę odgrywają szkoła, rodzina, wiara i Kościół” – stwierdził.

Zdaniem generała Zakonu Paulinów o. Arnolda Chrapkowskiego polskie dzieje trudno sobie wyobrazić bez Jasnogórskiej Maryi. Od ponad 6 wieków cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem Jezus otaczany jest ogromną czcią, a Jasna Góra uważana jest za duchową stolicę Polski. Jak w soczewce widać w niej naszą piękną i bogatą, często trudną historię. Jak mówił o. Arnold Chrapkowski, każde wotum przyniesione na Jasną Górę świadczy o wdzięczności dla Maryi za opiekę nad polskimi rodzinami i naszą ojczyzną. Generał Zakonu Paulinów podkreślił, że Polacy zanieśli kopię jasnogórskiej ikony w niezliczoną liczbę miejsc na całym świecie, by otaczała ich tam swoją opieką. Wielkimi propagatorami maryjnego kultu byli św. Jan Paweł II i kardynał Stefan Wyszyński. Jak zaznaczył o. Arnold Chrapkowski, jasnogórski obraz obecny jest w milionach polskich domów jako znak szczególnego przywiązania do naszej matki Maryi Królowej Polski.

Dziękując Senatowi za ustanowienie 2017 r. Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia, przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Marian Waligóra wręczył marszałkowi Stanisławowi Karczewskiemu jubileuszowy medal, upamiętniający tę ważną rocznicę.

Wystawę, zorganizowaną w Senacie z inicjatywy senatorów Czesława Ryszki i Artura Warzochy, przygotował klasztor oo. paulinów na Jasnej Górze przy udziale Zamku Królewskiego w Warszawie. Ekspozycja przybliża historię kultu cudownego obrazu i narodowego charakteru sanktuarium jasnogórskiego, przypomina uroczystość koronacji z 1717 r., jej przebieg, a także kontekst historyczny. Ukazuje królewską godność Matki Boskiej zarówno w tradycji Kościoła, jak i polskiej religijności. Niezwykle cennymi i wyjątkowymi eksponatami są korony Matki Bożej i Dzieciątka,ofiarowane i poświęcone 1 kwietnia 2005 r. przez Jana Pawła II. Na wystawie zaprezentowano również XIX-wieczną kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z wyobrażeniem koron użytych w czasie koronacji w 1717 r.

TOP