Ormianie w Polsce - wystawa w Senacie

19 października w Senacie odbył się wernisaż wystawy „Ormianie w Polsce” w obecności delegacji Zgromadzenia Narodowego Armenii z jego przewodniczącym Arą Babloyanem na czele.

 

Przewodniczący Ara Babloyan przypomniał, że w 2017 r. przypada także 25. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Armenią. „Jestem przekonany, że nasze parlamenty przyczynią się do rozwoju kontaktów między obu państwami” – dodał. Podziękował władzom naszego kraju za niezwykle przyjazny stosunek do Ormian żyjących w Polsce. Polska stała się dla Ormian drugą ojczyzną, a oni byli jej wiernymi dziećmi. O jej wolność walczyli w powstaniach, w czasie I i II wojny światowej.

Ekspozycję, zorganizowaną w związku z 650. rocznicą osiedlenia się Ormian w naszym kraju, przygotowała Fundacja Ormiańska w Warszawie wspólnie z Ambasadą Republiki Armenii w Polsce. Wystawa ukazuje dzieje polskich Ormian. Za symboliczną datę powstania diaspory ormiańskiej w Polsce uznawany jest 20 stycznia 1367 r., kiedy to król Kazimierz Wielki zezwolił ormiańskiemu biskupowi Grzegorzowi na wykonywanie jurysdykcji biskupiej i budowę katedry we Lwowie. Wystawa przypomina miasta Rzeczypospolitej, w których w szczególny sposób zaznaczyli swoją obecność Ormianie, m.in. Lwów, Zamość, Stanisławów, Kuty, Kamieniec Podolski, Czerniowce. Zaprezentowano też sylwetki wybitnych polskich Ormian – artystów, pisarzy, duchownych, naukowców, m.in.: Krzysztofa Awedyka Bernatowicza, Józefa Nikorowicza, ks. Grzegorza Piramowicza, Ignacego Łukasiewicza, Teodora Axentowicza, apb. Józefa Teodorowicza. Przypomniano też Ormian walczących w polskich szeregach, jak Konstanty Zarugiewicz, obrońca Lwowa i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, czy ppłk Walerian Tumanowicz – jeden z żołnierzy wyklętych.

TOP