Oficjalna wizyta w Omanie

W dniach 6 – 10 lutego odbyła się oficjalna wizyta delegacji Senackiej Grupy Polsko-Omańskiej w Omanie na zaproszenie S. Al-Suwaid, przewodniczącego Grupy Przyjaźni Polsko-Omańskiej Rady Państwa Sułtanatu Omanu. W delegacji uczestniczyli senator prof. Michał Seweryński (przewodniczący Grupy i delegacji), senator Kazimierz Kleina (wiceprzewodniczący Grupy) oraz senator Jan Maria Jackowski.

W ramach wizyty obyło się spotkanie z dr Alkhatab Ghalib Ali Al Sheikh – wiceprzewodniczącym Rady Państwa, po którym nastąpiła dyskusja nt. możliwości rozwoju współpracy bilateralnej oraz podpisanie protokołu porozumienia w sprawie współpracy między Radą Państwa Sułtanatu Omanu a Senatem Rzeczypospolitej Polskiej. Senatorowie spotkali się również z Hamed Al Mamari – wiceministrem ds. kulturalnych w ministerstwie dziedzictwa narodowego i kultury, Sheikh Khalid Al Maawali – przewodniczącym Rady Doradczej, dr Ali Al Sunaidi – ministrem handlu i przemysłu, dr Mohammed Al Hassan – p.o. wiceministra ds. dyplomatycznych w MSZ, dr Salim Al Ismaili – przewodniczącym Agencji Publicznej ds. Promocji Inwestycji i Rozwoju Eksportu (Public Authority for Investment Promotion & Export Development – ITHRAA) oraz Said Al Kiyumi – przewodniczącym Omańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej.

Senator prof. M. Seweryński i senator J.M. Jackowski wygłosili na Uniwersytecie im. Sułtana Qabusa w Maskacie odczyt nt. historii i obecnego kształtu parlamentaryzmu w Polsce, w którym wzięli udział studenci i pracownicy naukowi uczelni, po którym odbyło się spotkanie z wicerektorem Uniwersytetu. Program objął również spotkanie z Polonią omańską, które zorganizowała Ambasada RP w Rijadzie przy pomocy Konsulatu Honorowego RP w SO. Wiceprzewodnicząca Rady Państwa dr Suad Al Lawatia wydała kolację na cześć gości z Polski.

TOP