Spotkanie z ambasadorem Łotwy

Ambasador Łotwy Ilgvars Kļava odwiedził dziś parlament i spotkał się z Polsko-Łotewską Grupą Parlamentarną. W spotkaniu, które prowadził przewodniczący grupy Wojciech Skurkiewicz, uczestniczył także senator Kazimierz Kleina.

Podczas spotkania zostały omawiane aktualne sprawy stosunków bilateralnych pomiędzy Łotwą a Polską, w tym plany wymiany wizyt na szczeblu oficjalnym w 2017 roku. Podczas spotkania strony omawiały również pomysły wspólnych projektów w 2018 roku w związku z uroczystościami z okazji 100-lecia uzyskania niepodległości przez Łotwę oraz odzyskania niepodległości przez Polskę. Szczególna uwaga podczas rozmów została poświęcona sytuacji bezpieczeństwa w regionie. Ambasador I.Kļava wyraził podziękowania stronie polskiej za udział wojska polskiego w wielonarodowej grupie batalionowej NATO dowodzonej przez Kanadę.

TOP