Spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Łotwy

Modelowo układająca się współpraca polsko-łotewska i kwestie bezpieczeństwa w regionie były tematem spotkania z przewodniczącą Parlamentu Łotwy Inărą Mūrniece, które odbyło się 11 maja 2016 r. w Senacie. Na spotkaniu obecny był też senator Kazimierz Kleina, przewodniczący grupy polsko-łotewskiej w poprzedniej kadencji.

„Chociaż nie jesteśmy bezpośrednimi sąsiadami, współpraca między Polską a Łotwą układa się tak dobrze, że nasze stosunki można określić jako dobrosąsiedzkie. Relacje parlamentarne są bardzo dobre, także ze względu na działające w obu parlamentach grupy bilateralne. Po ostatnich wyborach taka grupa właśnie się formuje, a zapisało się już do niej 20 parlamentarzystów”- powiedziała wicemarszałek Senatu.

Maria Koc podziękowała za dobre traktowania 45 tys. Polaków, którzy mieszkają na Łotwie, za przestrzeganie praw tej mniejszości zgodnie z międzynarodowymi regulacjami, zwłaszcza za umożliwienie swobodnej działalności placówek oświatowych. Przewodnicząca Parlamentu Łotwy wyraziła zadowolenie, że wizyta odbywa się w kraju przyjaciół i sojuszników. Zwróciła ona uwagę na fakt, że Polacy na Łotwie zawsze stali po stronie łotewskiej, zachowując przy tym patriotyzm, kulturę i tradycję. „Łotwa i Polska są naturalnymi partnerami i sojusznikami. Kraje te łączy wspólne rozumienie historii i więzi kulturowe, ale także współpraca w ramach NATO i Unii Europejskiej” - powiedziała.     

Maria Koc i Inăra Mūrniece zgodnie wskazały na znaczenie zbliżającego się szczytu NATO w Warszawie, zwłaszcza w kwestii podjęcia decyzji politycznej co do wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu oraz agresji Rosji na Ukrainie, w tym ryzyka wojny hybrydowej. Jak poinformowała przewodnicząca Mūrniece, Łotwa chciałaby rozmieszczenia brygady NATO w krajach bałtyckich oraz intensywniejszego dialogu z Finlandią i Szwecją w kwestiach bezpieczeństwa. Zapowiedziała ona, że dopóki Rosja nie wypełni porozumień mińskich, Łotwa nie poprze żadnej propozycji zniesienia sankcji wobec tego kraju. Wicemarszałek Koc przedstawiła realistyczne stanowisko Polski w tej kwestii, a mianowicie że choć zależy nam na stabilizacji tej sytuacji, w najbliższym czasie nie można liczyć na to, iż Rosja stanie się przewidywalna i  zaprzestanie agresywnych posunięć.    

Obie strony zgodziły się też co do potrzeby intensyfikacji współpracy w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem wielkich projektów infrastrukturalnych i geopolitycznych takich jak Via Baltica czy Rail Baltica. Przewodnicząca Parlamentu Łotwy podziękowała za wsparcie Polski dla wysiłków jej kraju w staraniach o przyjęcie do OECD, uwieńczonych zaproszeniem do tej organizacji.  

Inăra Mūrniece, ur. w 1970 r., to dziennikarka i polityk. W 2007 r. ukończyła studia z dziedziny tłumaczeń w Wyższej Szkole Gospodarki i Kultury.  W 2009 r. została absolwentką Wydziału Filologii Współczesnej Uniwersytetu Łotewskiego. Pracowała jako dziennikarka w gazecie "Latvijas Avīzē". W latach 2011–2014  posłanka z listy VL!-TB/LNNK. Od 4 listopada 2014 r. przewodnicząca Parlamentu Łotwy.

TOP