1. posiedzenie Senatu RP - dzień drugi

Wieczorem 13 listopada 2015 r. zakończyło się inauguracyjne, dwudniowe posiedzenie Senatu. Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji Senat powołał marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski, wicemarszałków i sekretarzy.  Izba  zmieniła swój regulamin i podjęła uchwały: w sprawie powołania komisji senackich oraz wyboru przewodniczących tych komisji. Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada br.

Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i  Spraw Unii Europejskiej  i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Natomiast z dotychczasowej Komisji Gospodarki Narodowej zostały wydzielone kwestie związane z gospodarką przestrzenną, budownictwem, transportem, łącznością i powstała Komisja Infrastruktury. Komisja Gospodarki Narodowej natomiast będzie nosiła nazwę - Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Oznacza to, że w Senacie IX kadencji jest 16 komisji stałych, tak jak do tej pory.

Nowo powołane komisje i ich przewodniczący to:

 • Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – przewodniczący Grzegorz  Bierecki
 • Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  –   przewodniczący Andrzej Stanisławek
 • Komisja Infrastruktury –  przewodniczący Stanisław Kogut
 • Komisja Kultury i Środków Przekazu –  przewodniczący Jerzy Fedorowicz
 • Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – przewodniczący Kazimierz Wiatr
 • Komisja Obrony Narodowej – przewodniczący Jarosław Rusiecki
 • Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – przewodniczący Michał Seweryński
 • Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich  – przewodniczący Sławomir Rybicki ( komisja i jej przewodniczący zostali powołani pierwszego dnia obrad)
 • Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – przewodniczący  Jarosław Duda
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący Jerzy Chróścikowski
 • Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – przewodniczący Piotr Zientarski
 • Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – przewodnicząca Janina Sagatowska
 • Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – przewodniczący Marek Rocki
 • Komisja Środowiska – przewodniczący Zdzisław Pupa
 • Komisja Ustawodawcza –  przewodniczący Bohdan Paszkowski
 • Komisja Zdrowia – przewodniczący Waldemar Kraska

Pierwszego dnia Izba wybrała marszałka Senatu, którym został senator Stanisław Karczewski oraz czterech wicemarszałków: Adama Bielana,  Grzegorza Czeleja, Marię Koc (reprezentujących Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdana Borusewicza (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska).

Senat powołał na sekretarzy: Rafała Ambrozika, Roberta Dowhana, Arkadiusza Grabowskiego, Łukasza Mikołajczyka, Marka Pęka, Waldemara Sługockiego, Aleksandra Szweda, Jerzego Wcisłę.

Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji zwołał i otworzył prezydent  Andrzej Duda. Powiedział on, że Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej i niepodległej Polski. Obrady inauguracyjne poprowadził marszałek senior Michał Seweryński.

TOP