Powstała polsko-ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Senator Kazimierz Kleina był inicjatorem stworzenia funduszu, który umożliwi polsko-ukraińską wymianę młodzieży. Dziś w Kancelarii Premiera dokonano oficjalnych formalności. Minister edukacji narodowej RP – Joanna Kluzik-Rostkowska i minister młodzieży i sportu Ukrainy – Igor Żdanow umowę o polsko-ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży podpisali w obecności premierów obu państw.

Umowa tworzy dwustronny mechanizm współpracy młodzieży szkolnej z Polski i Ukrainy – powołanie wspólnej rady oraz wskazanie instytucji zarządzających. Po polskiej stronie organizacją wymiany młodzieży zajmować się będzie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, tj. spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna m.in. za wdrożenie programu UE Erasmus+ oraz operator Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, która pierwsze projekty dofinansuje już w 2016 r.

Dotychczas w porządku jednostronnym Polska organizowała wymianę polskiej i ukraińskiej młodzieży poprzez Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od 2014 r. wymiana finansowana jest z rezerwy celowej w dyspozycji MEN. W tym czasie w wymianie wzięło udział łącznie ok. 47 000 młodych Polaków i Ukraińców.

TOP