Konferencja w Senacie na temat ratyfikacji europejskiej karty j?zyków ...

17 kwietnia 2008 roku w Senacie RP z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu przewodniczy senator Kazimierz Kleina odbyła się konferencja pt.:  "Ratyfikacja przez Polskę europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych - wyzwaniem dla administracji publicznej i organizacji mniejszości". W konferencji wzieli udział min. Pani Marszałek Krystyna Bochenek, Łukasz Grzędzicki - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dr Tomasz Wicherkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprezydent Europejskiego Biura Języków Mniej Używanych (EBLUL), profesor Jadwiga Zieniukowa z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii, Tomasz Fopke - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ds. kultury, Dobiesław Rzemieniewski - Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA.
TOP