Nowelizacja ustawy o abonamencie radiowo - telewizyjnym

Sejm głosami 262 posłów przyjął nowelizację ustawy o abonamencie radiowo - telewizyjnym. Zgodnie z nią z płacenia abonamentu bedą zwolnieni emeryci, renciści, osoby trwale niezdolne do pracy, bezrobotne, uprawnieni do świadczeń socjalnych i przedemerytalnych a także osoby spełniające kryterium dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
TOP