8. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Marszalek Senatu na dzień 2 kwietnia zwolal 8. posiedzenie Senatu. W porzadku ustawa  o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniajacego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska, sporzadzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
TOP