9.Posiedzenie Senatu VII kadencji

Na dzień 10 i 11 kwietnia Marszałek Senatu RP zwołał 9. Posiedzenie Senatu .
Porządek obrad:
  1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
  2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
  3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.
  4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
  5. Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.
  6. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
TOP