7. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 5, art. 34 ust. 1 oraz art. 32 Regulaminu Senatu Marszałek Senatu zwołał 7. posiedzenie Senatu RP na dzień27 i 28 marca 2008 r. Porządek obrad:
  1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
  2. Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 (podczas Prezydencji portugalskiej).
TOP