Program działań Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego na 2008 r.

Dnia 6 lutego 2008 r. w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć Zespołu, przewodniczący - senator Kazimierz Kleina przedstawił program działań w bieżącym roku.


Program działań Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w 2008 r.

1. W dniach 28 - 29 marca wizyta Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Starbieninie. Zapoznanie członków Zespołu z programem działania Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

2. 17 kwietnia konferencja w Senacie RP organizowana przez Uniwersytet im. Kardynała Wyszyńskiego, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Zespół Parlamentarny oraz Senat RP. Tematem konferencji będzie ratyfikacja Karty
Języków Mniejszościowych i Regionalnych.

3. Czerwiec - Konferencja Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego na temat 150. rocznicy I osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie. Konferencji towarzyszyła będzie wystawa „Kaszubi w Kanadzie". W trakcie konferencji wystąpienie Ambasadora Kanady.

4. Lipiec- Konferencja w Gdańsku z udziałem ambasadora Kanady. Tematem będzie 150. rocznica I osadnictwa kaszubskiego w Kanadzie oraz idea wielokulturowości Kanady i prezentacja potencjału gospodarczego i kulturowego Kanady. Towarzyszyć konferencji będzie wystawa Senatu Kaszubi w Kanadzie". Organizatorem będzie Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie i Kaszubski Zespół Parlamentarny.


W Gdańsku, w przeddzień Zjazdu Kaszubów zostanie otwarta wystawa poświęcona osadnictwu Kaszubów w Kanadzie. Na wystawie zaprezentowany zostanie potencjał ekonomiczny Kanady, przewidziane jest też wystąpienie Ambasadora Kanady.

Poseł Sławomir Rybicki zaproponował wzmożenie prac, w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Urzędami Marszałkowskimi, nad pilotażowym programem ochrony krajobrazu Kaszub. Celem programu jest promowanie nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, które nawiązywać będzie do krajobrazu Kaszub i Pomorza .

Poseł Zdzisław Czucha poinformował członków zespołu o ogłoszeniu na Kaszubach roku 2008 rokiem Aleksandra Majkowskiego. Członkowie Zespołu zwrócili się do Posła Zdzisława Czuchy, aby z tej okazji wygłosił specjalne oświadczenie poselskie.

Poseł Stanisław Lamczyk przedstawił członkom Zespołu projekt uruchomienia kolei metropolitalnej połączonej z koleją kaszubską i kociewską. Członkowie Zespołu poparli tą inicjatywę.

Członkowie Zespołu omówili również propozycję utworzenia funduszu stypendialnego przeznaczonego dla najlepszych maturzystów - Kaszubów oraz ufundowania nagrody dla najlepszej pracy magisterskiej o tematyce kaszubskiej.

Program działania Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego w roku 2008 przedstawiony przez przewodniczącego Zespołu - senatora Kazimierza Kleinę uzupełniony wnioskami innych członków Zespołu został przyjęty jednomyślnie.

TOP