Uroczystości w Szkole Policji w Słupsku

W piatek 30 listopada senator Kazimierz Kleina uczestniczył w uroczystości pożegnania oddziału policji, który wyjeżdzał z misją pokojową Organizacji Narodów Zjednoczonych do Kosowa. Kazimierz Kleina jest wiceprzewodniczący polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, którego głównym zadaniem jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze działania  w trzech wymiarach bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym  i ludzkim.
TOP