Senat

- Myślę, że nastąpi jednak refleksja nad tą decyzją i że nastąpią zmiany w tej ustawie - powiedział o najnowszej propozycji dla frankowiczów Kazimierz Kleina, senator PO. Jak podkreślił, "nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której osoby, które zaciągnęły kredyty w złotówkach będą w gorszej sytuacji od tych, którzy brali kredyty we frankach". Gość TVN24 Biznes i Świat zapowiedział, że ustawą 27 sierpnia zajmie się senacka komisja budżetu i finansów publicznych.

tvn24_bis_logo3Materiał do obejrzenia na stronie TVN24 Biznes >>

Komisja Nadzoru Finansowego o ustawie frankowej

Na prośbę senatora Kazimierza Kleiny, przewodniczącego senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, opinię dot. skutków finansowych ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych, przedstawiła Komisja Nadzoru Finansowego.

Z materiałem można się zapoznać klikając w TEN link (plik PDF) >>

Forsal.pl: Opinia KNF ws. ustawy frankowej

Strata banków, jeśli ustawa frakowa wejdzie życie w obecnej wersji, wyniosłaby 21,9 mld zł, wynika z opinii KNF dla senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych - dowiedział się Forsal.pl.

Z kwoty 21,9 mld zł, 18,7 mld to koszt umorzenia kredytów, a 3,2 mld zł to pozostałe koszty - czytamy w opinii Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

KNF przeprowadziła analizę na zlecenie szefa Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierza Kleiny. -Trzeba pomóc frankowiczom, ale nie można robić tego bez odpowiedzialności za gospodarkę. Musimy także sprawdzić, czy frankowicze nie byliby uprzywilejowani wobec kredytobiorców złotowych - mówi senator Kazimierz Kleina. Dlatego poprosił o dodatkowe ekspertyzy KNF. Swoje opinie mają dostarczyć także Narodowy Bank Polski i Ministerstwo Finansów.

Cały tekst do przeczytania w portalu Forsal.pl >>

Rozmowa "Głosu" z Kazimierzem Kleiną o ustawie dotyczącej frankowiczów

Uważam, że trzeba doprowadzić do tego rozwiązania, które było już przez rynki zaakceptowane. W nim chodziło oto, aby banki i zainteresowani ponosili koszty po połowie. Gdybyśmy bowiem utrzymali rozwiązanie sejmowe, to wtedy osoby, które zaciągały kredyty hipoteczne we frankach, byłyby bardziej uprzywilejowane niż te, które zaciągały kredyty w złotówkach. To byłoby niesprawiedliwe - mówi senator Kazimierz Kleina w rozmowie z Głosem Pomorza.

Wywiad można przeczytać TUTAJ >>

80. posiedzenie Senatu

Podczas 80. posiedzenia Senatu, zaplanowanego w dniach 4-7 sierpnia 2015 r., senatorowie będą głosować nad powołaniem Adama Bodnara na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Izba będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wywodzącą się z projektu prezydenckiego. Nowelizacja ma na celu uproszczenie przepisów, usunięcie wątpliwości interpretacyjnych oraz wyeliminowanie regulacji powodujących uciążliwe obowiązki dla podatników. Realizuje ona konstytucyjną zasadę in dubio pro tributario, a mianowicie  niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego będą rozstrzygane na korzyść podatnika. Ustawa zmienia zasady kontrolowania przedsiębiorcy na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzając możliwość przeprowadzenia kontroli, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba i miejsce wykonywania działalności kontrolowanego.

79. posiedzenie Senatu

Blokiem głosowań 24 lipca 2015 r. zakończyły się trzydniowe obrady Senatu. W trakcie tego posiedzenia wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far przedstawił informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji łotewskiej w okresie styczeń ─ czerwiec 2015 r.

Spotkanie nt. systemu długoterminowego oszczędzania

W dniu 8 lipca Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator Kazimierz Kleina spotkał się z delegacją Europejskiej Federacji Kas Oszczędnościowo-Budowlanych, Niemieckiego Związku Prywatnych Kas Oszczędnościowo-Budowlanych oraz Związku Banków Polskich w celu omówienia dalszych prac nad projektem uruchomienia w Polsce systemu długoterminowego oszczędzania na cele mieszkaniowe, realizowanego w formule niemieckich Bausparkassen. Podobne rozwiązania zostały uruchomione w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku i z nie mniejszym powodzeniem jak w Niemczech, czy w Austrii stały się trwałym elementem gospodarki finansowej każdego gospodarstwa domowego. W kasach oszczędnościowo-budowlanych można gromadzić oszczędności na realizację własnych potrzeb mieszkaniowych, na cele edukacyjne, na świadczenia zdrowotne a nawet na przyszłą emeryturę.

Współpraca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu RP z tymi organizacjami datuje się od lipca 2013 roku, gdy z inicjatywy Przewodniczącego zorganizowane zostało wspólne, otwarte posiedzenie Komisji, zorganizowane we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, poświęcone problematyce finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

W trakcie kolejnych roboczych spotkań wypracowany został projekt Ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe. Podczas spotkania uzgodniono potrzebę wypracowania koncepcji włączenia do uruchamianych w Polsce kas oszczędnościowo-budowlanych posiadaczy starych książeczek mieszkaniowych. Stosowne rozwiązania zostaną wypracowane w najbliższych czasie, aby bezpośrednio po wyborach parlamentarnych można było zgłosić stosowną inicjatywę legislacyjną.

Senatorowie o nowych pomysłach na administrację podatkową

Przedsiębiorcy zaczynający działalność będą mogli korzystać z pomocy asystentów podatkowych - zakłada ustawa o administracji podatkowej, o której w środę debatował Senat. Wiceminister finansów Jacek Kapica podkreślał różnice między rolą asystenta a doradcy podatkowego.

Jak mówił w Senacie Kapica, celem ustawy o administracji podatkowej jest m.in. stworzenie lepszej obsługi podatników. - To będzie ważna ustawa, która będzie pomagała rozpoczynającemu przedsiębiorcy - dodał sprawozdawca, senator Kazimierz Kleina (PO). - Uważamy, że ustawa porządkuje cały system - mówił.

Więcej: Zakładasz biznes? Pomoże ci asystent podatkowy >>

Posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

11 czerwca w Senacie RP odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Na zaproszenie przewodniczącego Kazimierza Kleiny, w posiedzeniu uczestniczyła dr Nicole Dołowy-Rybińska, dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa z Instytutu Slawistyki PAN oraz prof. dr hab. Jadwiga Ziemniukowa, językoznawca z Instytutu Slawistyki PAN.

IMG-20150611-01263

Dr Nicole Dołowy-Rybińska w swoim referacie p.t. "Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie" poruszyła kwestię języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Analizowała i porównała sytuację i status takich języków w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i w Polsce. Zwróciła uwagę na sposób ochrony języka kaszubskiego, społeczne zaangażowanie w jego podtrzymanie i rozwój, a także wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa na ten cel.

Podczas spotkania członkowie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego podnieśli kwestię potrzeby uchwalenia przez samorząd woj. pomorskiego strategii ochrony i rozwoju języka kaszubskiego. Mówiono o koncepcji utworzenia językowej instytucji w partnerstwie publiczno-prywatnym tzw. Akademii Języka Kaszubskiego.

Poruszono także temat starań Ślązaków w sprawie uchwalenia ustawy o języku śląskim jako języku regionalnym.

76. posiedzenie Senatu

Senat zbierze się na 76. posiedzeniu w dniach 11 i 12 czerwca 2015 r. W porządku obrad jest informacja prezesa Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. oraz informacja Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

senat

75. posiedzenie Senatu zakończone

21 maja 2015 r. wieczorem zakończyło się 75. posiedzenie Senatu.

TOP