Senat

Senatorowie o nowych pomysłach na administrację podatkową

Przedsiębiorcy zaczynający działalność będą mogli korzystać z pomocy asystentów podatkowych - zakłada ustawa o administracji podatkowej, o której w środę debatował Senat. Wiceminister finansów Jacek Kapica podkreślał różnice między rolą asystenta a doradcy podatkowego.

Jak mówił w Senacie Kapica, celem ustawy o administracji podatkowej jest m.in. stworzenie lepszej obsługi podatników. - To będzie ważna ustawa, która będzie pomagała rozpoczynającemu przedsiębiorcy - dodał sprawozdawca, senator Kazimierz Kleina (PO). - Uważamy, że ustawa porządkuje cały system - mówił.

Więcej: Zakładasz biznes? Pomoże ci asystent podatkowy >>

Posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

11 czerwca w Senacie RP odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Na zaproszenie przewodniczącego Kazimierza Kleiny, w posiedzeniu uczestniczyła dr Nicole Dołowy-Rybińska, dr nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa z Instytutu Slawistyki PAN oraz prof. dr hab. Jadwiga Ziemniukowa, językoznawca z Instytutu Slawistyki PAN.

IMG-20150611-01263

Dr Nicole Dołowy-Rybińska w swoim referacie p.t. "Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie" poruszyła kwestię języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Analizowała i porównała sytuację i status takich języków w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i w Polsce. Zwróciła uwagę na sposób ochrony języka kaszubskiego, społeczne zaangażowanie w jego podtrzymanie i rozwój, a także wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa na ten cel.

Podczas spotkania członkowie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego podnieśli kwestię potrzeby uchwalenia przez samorząd woj. pomorskiego strategii ochrony i rozwoju języka kaszubskiego. Mówiono o koncepcji utworzenia językowej instytucji w partnerstwie publiczno-prywatnym tzw. Akademii Języka Kaszubskiego.

Poruszono także temat starań Ślązaków w sprawie uchwalenia ustawy o języku śląskim jako języku regionalnym.

76. posiedzenie Senatu

Senat zbierze się na 76. posiedzeniu w dniach 11 i 12 czerwca 2015 r. W porządku obrad jest informacja prezesa Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2014 r. oraz informacja Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

senat

75. posiedzenie Senatu zakończone

21 maja 2015 r. wieczorem zakończyło się 75. posiedzenie Senatu.

75. posiedzenie Senatu

W dniach 20 i 21 maja Senat zbierze się na 75. posiedzeniu. Izba podejmie decyzję w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum w dniu 6 września br. Pytania referendalne dotyczą wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, utrzymania dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa i wprowadzenia zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Prezydent 13 maja przekazał marszałkowi Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, a termin podjęcia przez Izbę uchwały w tej sprawie upływa 27 maja.

74. posiedzenie Senatu

7 maja 2015 r. zakończyło się 74. posiedzenie Senatu.

Zakończyło sie 73. posiedzenie Senatu

16 kwietnia 2015 r. po południu zakończyły się dwudniowe obrady Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego o realizacji pakietu onkologicznego, zapoznali się z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2015, który przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Artur Nowak-Far i wyrazili zgodę na powołanie Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

senat16.04

Fot. Michał Józefaciuk

73. posiedzenie Senatu

W dniach 15 i 16 kwietnia 2015 r. odbędzie się 73. posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchają informacji rządu o realizacji pakietu onkologicznego. Zapoznają się też z programem prac Komisji Europejskiej na rok 2015. Porządek obrad przewiduje wyrażenie zgody przez Izbę na powołanie Edyty Bielak-Jomaa na Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

72. posiedzenie Senatu

19 marca 2015 r. w godzinach popołudniowych zakończyło się 72. posiedzenie Senatu. Przeprowadzone  zostały głosowania nad rozpatrzonymi ustawami..

71. posiedzenie Senatu

5 marca 2015 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 71. dwudniowe  posiedzenie Senatu.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg_5153

Europejski tydzień parlamentarny

Od dzisiaj senator Kazimierz Kleina jako członek polskiej delegacji wraz z senatorem Edmundem Wittbrodtem oraz senatorem Markiem Ziółkowskim uczestniczą w corocznym spotkaniu parlamentarzystów narodowych i eurodeputowanych w Brukseli, mającym wesprzeć współpracę instytucji, głównie w sprawach budżetowych.

kleina-bruksela „Europejski tydzień parlamentarny” rozpoczyna tzw. semestr europejski, koordynujący polityki gospodarcze państw Unii Europejskiej. W dwudniowym spotkaniu biorą udział delegaci parlamentów krajowych, eurodeputowani oraz przewodniczący Parlamentu i Komisji Europejskiej – Martin Schulz i Jean-Claude Juncker.

TOP