Senat

Spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Łotwy

Modelowo układająca się współpraca polsko-łotewska i kwestie bezpieczeństwa w regionie były tematem spotkania z przewodniczącą Parlamentu Łotwy Inărą Mūrniece, które odbyło się 11 maja 2016 r. w Senacie. Na spotkaniu obecny był też senator Kazimierz Kleina, przewodniczący grupy polsko-łotewskiej w poprzedniej kadencji.

16. posiedzenie Senatu - relacja

29 kwietnia 2016 r. zakończyło się 16. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego. Następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił informację na temat realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019. Debata nad tym punktem porządku zajęła większą część senackiego dnia obrad.

15. posiedzenie Senatu - relacja

20 kwietnia 2016 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 15. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad 13 kwietnia - w 76. rocznicę zbrodni w Katyniu  i w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Izba minutą ciszy uczciła pamięć obywateli polskich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.

14. posiedzenie Senatu - relacja

7 kwietnia 2016 r. zakończyło się dwudniowe 14. posiedzenie Senatu. Na jego początku senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno – Jerzego Chmury, senatora II kadencji, i Zyty Gilowskiej, byłej wicepremier i minister finansów. Izba przyjęła trzy senackie  uchwały rocznicowe.

Informację na temat nowego porozumienia dla Wielkiej Brytanii w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu dla obywateli polskich  przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.  

13. posiedzenie Senatu - relacja

18 marca 2016 r. zakończyło się 13. trzydniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie Izba podjęła dwie uchwały - w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu oraz w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw stanowiących wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także przyjęła dziesięć ustaw.

12. posiedzenie Senatu - relacja

10 marca 2016 r. zakończyło się 12. dwudniowe posiedzenie Senatu.

11. posiedzenie Senatu - relacja

19 lutego 2016 r. zakończyło się 11. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba przyjęła m.in. ustawę budżetową na rok 2016, dwa senackie projekty ustaw, a także trzy uchwały rocznicowe. Na posiedzeniu gościła delegacja niemieckiego Bundesratu z przewodniczącym Stanisławem Tillichem, która przebywała w Warszawie na zaproszenie marszałka Senatu.

10. posiedzenie Senatu - relacja

Po blisko 8 godzinach dyskusji Senat w późnych godzinach wieczornych 12 lutego 2016 r. bez poprawek przyjął  ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Senatorowie nie wprowadzili też poprawek do nowelizacji ustawy o  działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

9. posiedzenie Senatu - relacja

30 stycznia 2016 r. zakończyło się 9. trzydniowe posiedzenie Senatu.

8. posiedzenie Senatu - relacja

13 stycznia 2016 r. zakończyło się 8. posiedzenie Senatu. Na początku obrad Izba minutą ciszy uczciła zmarłego w styczniu br. senatora IV i V kadencji Zbigniewa Zychowicza.

Senat wybrał trzech nowych członków Rady Polityki Pieniężnej. Są to Marek Chrzanowski, Eugeniusz Gatnar i Jerzy Kropiwnicki. Kadencja  członków Rady powołanych przez Senat VII kadencji, czyli  Andrzeja Rzońcy, Jana Winieckiego oraz Jerzego Hausnera, kończy się 24 stycznia. Nowo powołani członkowie RPP złożyli przysięgę. Rada Polityki Pieniężnej składa się z dziewięciu członków, wybieranych po trzech przez Sejm, Senat i prezydenta. W tym roku upływa kadencja prawie całej obecnej Rady, wybranej w 2010 r. W RPP pozostanie jedynie Jerzy Osiatyński, który w 2013 r. zastąpił Zytę Gilowską i którego kadencja kończy się w 2019 r.

W kolejnym punkcie porządku obrad Senat nie wyraził zgody  na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Mieczysława Augustyna. Wniosek tej treści został złożony przez oskarżyciela prywatnego Bogusława Mikitę.

Senat przeprowadził zmiany w składzie komisji senackich.

7. posiedzenie Senatu - relacja

31 grudnia 2015 r. zakończyło się 7. dwudniowe posiedzenie Senatu.

TOP