Senat

20. posiedzenie Senatu - relacja

16 czerwca 2016 r. wieczorem zakończyło się 20. posiedzenie Senatu.  Senatorowie wysłuchali informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., którą przedstawił prezes Łukasz Kamiński.

19. posiedzenie Senatu - relacja

9 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w okresie od 22 października 2015 do 31 marca 2016 r., które przedstawił przewodniczący Rady Piotr Duda.

18. posiedzenie Senatu - relacja

19 maja 2016 r. zakończyło się 18. dwudniowe posiedzenie Senatu.

17. posiedzenie Senatu - relacja

12 maja 2016 r. zakończyło się 17. dwudniowe posiedzenie Senatu.

Spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Łotwy

Modelowo układająca się współpraca polsko-łotewska i kwestie bezpieczeństwa w regionie były tematem spotkania z przewodniczącą Parlamentu Łotwy Inărą Mūrniece, które odbyło się 11 maja 2016 r. w Senacie. Na spotkaniu obecny był też senator Kazimierz Kleina, przewodniczący grupy polsko-łotewskiej w poprzedniej kadencji.

16. posiedzenie Senatu - relacja

29 kwietnia 2016 r. zakończyło się 16. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego. Następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił informację na temat realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019. Debata nad tym punktem porządku zajęła większą część senackiego dnia obrad.

15. posiedzenie Senatu - relacja

20 kwietnia 2016 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 15. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad 13 kwietnia - w 76. rocznicę zbrodni w Katyniu  i w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Izba minutą ciszy uczciła pamięć obywateli polskich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.

14. posiedzenie Senatu - relacja

7 kwietnia 2016 r. zakończyło się dwudniowe 14. posiedzenie Senatu. Na jego początku senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno – Jerzego Chmury, senatora II kadencji, i Zyty Gilowskiej, byłej wicepremier i minister finansów. Izba przyjęła trzy senackie  uchwały rocznicowe.

Informację na temat nowego porozumienia dla Wielkiej Brytanii w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu dla obywateli polskich  przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.  

13. posiedzenie Senatu - relacja

18 marca 2016 r. zakończyło się 13. trzydniowe posiedzenie Senatu. W jego trakcie Izba podjęła dwie uchwały - w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu oraz w sprawie uwolnienia Nadii Sawczenko, zdecydowała o wniesieniu do Sejmu trzech senackich projektów ustaw stanowiących wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a także przyjęła dziesięć ustaw.

12. posiedzenie Senatu - relacja

10 marca 2016 r. zakończyło się 12. dwudniowe posiedzenie Senatu.

11. posiedzenie Senatu - relacja

19 lutego 2016 r. zakończyło się 11. trzydniowe posiedzenie Senatu. Izba przyjęła m.in. ustawę budżetową na rok 2016, dwa senackie projekty ustaw, a także trzy uchwały rocznicowe. Na posiedzeniu gościła delegacja niemieckiego Bundesratu z przewodniczącym Stanisławem Tillichem, która przebywała w Warszawie na zaproszenie marszałka Senatu.

TOP