Senat

3. posiedzenie Senatu - relacja

Na zakończonym 26 listopada 2015 r. posiedzeniu Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Izba opowiedziała się za 70-proc. podatkiem od wysokich odpraw wypłacanych przez spółki skarbu państwa, lub należące do samorządów. Senatorowie ponadto  wprowadzili  zmiany w składzie komisji senackich.

2. posiedzenie Senatu - relacja

Na zakończonym 20 listopada 2015 r. drugim posiedzeniu Senatu Izba bez poprawek przyjęła nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej wprowadziła 17 poprawek. Senatorowie podjęli trzy uchwały: w imię solidarności z Narodem Francuskim, w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich oraz w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Wczoraj Izba minutą ciszy uczciła zmarłego niedawno senatora I kadencji Antoniego Jutrzenkę Trzebiatowskiego. Ślubowanie senatorskie złożyła Barbara Borys-Damięcka.  Izba przyjęła z 17. poprawkami ustawę o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, a także debatowała nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Solidarni z Francją - projekt uchwały Senatu

Senatorowie PO złożyli w poniedziałek projekt uchwały, w której Senat wyraża swoją solidarność z Francją po piątkowych zamachach w Paryżu. "Nie wolno nam dać się zastraszyć i zrezygnować z naszych europejskich wartości" - napisano w projekcie.

Przewodniczący Grupy Senatorów PO Bogdan Klich powiedział, że Senat jest właściwą instytucją, która powinna wyrazić nie tylko współczucie wobec rodzin ofiar, ale także solidarność z Francuzami. "W takich sytuacjach sprawdzają się przyjaźnie, to są zdarzenia, które nie tylko wymagają solidarności, ale które wręcz wołają o solidarność" - podkreślił.

"Zaproponowaliśmy tę uchwałę z potrzeby serca, mam nadzieję, że ta uchwała zostanie przyjęta" - powiedział Bogdan Klich. Senat zbiera się na drugim swoim posiedzeniu w czwartek.

1. posiedzenie Senatu RP - dzień drugi

Wieczorem 13 listopada 2015 r. zakończyło się inauguracyjne, dwudniowe posiedzenie Senatu. Na pierwszym posiedzeniu IX kadencji Senat powołał marszałka Senatu, którym został Stanisław Karczewski, wicemarszałków i sekretarzy.  Izba  zmieniła swój regulamin i podjęła uchwały: w sprawie powołania komisji senackich oraz wyboru przewodniczących tych komisji. Kolejne posiedzenie Senatu odbędzie się w dniach 18 - 19 listopada br.

1. posiedzenie Senatu RP - dzień pierwszy

12 listopada 2015 r. Senat zebrał się na pierwszym posiedzeniu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzył prezydent  Andrzej Duda. Powiedział on, że Senat jest w istotnym aspekcie symbolem wolnej i niepodległej Polski. Obrady inauguracyjne poprowadził marszałek senior Michał Seweryński. Marszałkiem Senatu został wybrany Stanisław Karczewski.

Senatorowie otrzymali zaświadczenia o wyborze

W Senacie 12 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia senatorom IX kadencji zaświadczeń o wyborze.

Wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, otwierając uroczystość, pogratulował wyboru zwycięzcom i słowami marszałka Józefa Piłsudskiego życzył senatorom, by „… zawsze w ciężkim zadaniu współpracy stawali po stronie tych, którzy czy to z urzędu, czy ze skłonności łagodzą tarcia, zmniejszają konflikty i doprowadzają do koniecznej równowagi zamierzeń, celów i środków”.

„Jesteście zwycięzcami – zwyciężyliście w uczciwej wyborczej rywalizacji, Naród Polski przyznał wam laur senatora Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, organu najstarszego polskiego parlamentu, bo jego geneza sięga Rady Królewskiej” – powiedział sędzia Kozielewicz.

Pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji

W czwartek 12 listopada 2015 r. o godz. 17.00 rozpocznie się pierwsze posiedzenie Senatu IX kadencji. Posiedzenie to zwołał i otworzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzej Duda. Marszałkiem seniorem prowadzącym inauguracyjne obrady Izby będzie senator Michał Seweryński.

Powołana wcześniej na marszałka seniora senator Barbara Borys-Damięcka w piśmie przekazanym prezydentowi Andrzejowi Dudzie podziękowała za powołanie jej na tę funkcję, jednak poinformowała, że ze względu na przebytą operację kręgosłupa, która czasowo uniemożliwia jej poruszanie się, nie będzie w stanie wypełnić obowiązków przewidzianych w Regulaminie Senatu dla marszałka seniora.

W czasie pierwszego posiedzenia senatorowie złożą ślubowanie i wybrany zostanie marszałek Senatu. Senator wybrany przez Izbę na marszałka Senatu złoży oświadczenie o przyjęciu funkcji, przejmie przewodnictwo obrad od marszałka seniora i przeprowadzi wybór wicemarszałków Senatu oraz sekretarzy Senatu.

Kazimierz Kleina ponownie wybrany senatorem

W wyniku wyborów do parlamentu, które odbyły się 25 października 2015 r., Kazimierz Kleina został wybrany ponownie senatorem RP. Na kandydata Platformy Obywatelskiej głosowało 58,12 % wyborców, co daje sumę 93 594 głosów.

Będzie to trzecia z rzędu oraz czwarta w karierze kadencja pełnienia mandatu Senatu RP przez Kazimierza Kleiny. Uzyskany wynik stanowi drugie najwyższe poparcie procentowe w Polsce, wśród kandydatów Platformy Obywatelskiej. Cztery lata temu, Kazimierz Kleina zwyciężył uzyskując 89 389 głosów.

Szczegółowe wyniki można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej >>

Senat VIII kadencji w liczbach

Dobiega końca VIII kadencja Senatu. W jej trakcie marszałek Bogdan Borusewicz 82 razy zwołał posiedzenie Izby. Obrady w sumie trwały 159 dni, a stenogramy z nich zajmują 9387 stron. W tym czasie przeprowadzono 4544 głosowania za pomocą elektronicznego systemu i 22 tajne – używając do tego celu urny. W ciągu 950 godzin i 29 minut obrad Senat rozpatrzył wszystkie przekazane przez Sejm 755 ustaw. W trybie pilnym pracował 15 razy. Do Sejmu trafiły 103 inicjatywy ustawodawcze Senatu.

Senat poprawił 37 proc. sejmowych ustaw.  Na 284 poprawione przez Senat akty prawne, Sejm przyjął wszystkie poprawki do 161 ustaw, zaś do 109 przyjął ich część. Posłowie nie zgodzili się na poprawki do 12 ustaw, w sprawie 2 ustaw Sejm nie zajął stanowiska. Ogółem senatorowie zgłosili 3365 poprawek. Zaakceptowane zostały 2884 senackie poprawki, czyli ponad 85 proc. proponowanych. Cztery razy Izba opowiedziała się za odrzuceniem ustawy w całości, a posłowie w jednym przypadku przychylili się do tego wniosku. Spośród rozpatrzonych ustaw - 137  zawierało przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej.

Ze 103 senackich projektów inicjatyw ustawodawczych 62 -  wykonywały orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a 11 - było następstwem skierowanych do Senatu petycji. Dwa projekty były efektem współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Sejm przyjął 74 senackie inicjatywy, w tym 43 - wykonujące orzeczenia TK. Posłowie zaakceptowali 5 inicjatyw petycyjnych.

Senator RP Kazimierz Kleina

„Martwe konta” do dyspozycji spadkobierców

Powstanie centralna informacja o kontach bankowych zmarłych osób. Przewiduje to nowelizacja Prawa bankowego, nad którą parlament właśnie zakończył prace i która czeka teraz na podpis prezydenta.

Nowelizację przygotowali senatorowie Platformy Obywatelskiej. – Cieszę się, że ta ustawa przeszła, że ona jest ważna i naprawdę potrzebna – powiedział senator Kazimierz Kleina. Przewodniczący senackiej komisji finansów publicznych dodał, że prace nad ustawą trwały długo, ale ostatecznie przyjęto rozwiązanie dające możliwość dostępu spadkobiercom i osobom, które zapomniały o swoich kontach, do informacji, gdzie one się znajdują.

82. posiedzenie Senatu - podsumowanie

1 października 2015 r. zakończyło się 82., ostatnie posiedzenie  VIII kadencji Senatu. Senatorowie  rozpatrzyli w trakcie dwudniowych obrad 50 ustaw. Do dwunastu z nich wprowadzili poprawki, dwie odrzucili.  Przeprowadzili ponadto drugie czytanie senackiego projektu nowelizacji  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i podjęli uchwałę o wniesieniu tego projektu do Sejmu. Przed rozpoczęciem głosowań marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podsumował prace senatorów tej kadencji. Podziękował za współpracę senatorom i pracownikom Kancelarii Senatu.

Marszałek podkreślił, że  łącznie obrady Senatu  trwały 159 dni. Senatorowie rozpatrzyli 754 ustawy i zgłosili ponad 3300 poprawek, z czego aż 86% zostało przyjętych przez Sejm.  B. Borusewicz​ podkreślił, że liczba ta jest nie tylko dowodem skuteczności, ale również świadczy o wnikliwości i zaangażowaniu Senatu w proces tworzenia prawa. Dodał, że Senat wniósł do Sejmu 102 projekty ustaw, z czego połowa wykonywała wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Do większości  posłowie odnieśli się pozytywnie. Za jedną z najważniejszych inicjatyw senackich uznał Ustawę o petycjach.

Izba uczciła też minutą ciszy zmarłych senatorów tej kadencji - Antoniego Motyczkę i Henryka Górskiego.

Senator Kazimierz Kleina - 82. posiedzenie Senatu RP

TOP