Senat

23. posiedzenie Senatu - relacja

Senat zakończył obrady 22 lipca br. Izba powołała Teresę Bochwic do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ostatni dzień posiedzenia Senatu zdominowała  kilkugodzinna, burzliwa  dyskusja nad  sprawozdaniem KRRiT z działalności w 2015 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ub. r., którą przedstawił przewodniczący KRRIT Jan Dworak. Senatorowie odrzucili to sprawozdanie.

Na tym posiedzeniu Senat wyraził zgodę na powołanie Jarosława Szarka na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Izba rozpatrzyła i przyjęła 15 ustaw oraz przeprowadziła drugie czytanie  senackiego projektu nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. 

23. posiedzenie Senatu rozpoczęło się od długiej i burzliwej debaty nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym.

"Od Chanatu do Republiki". Spotkanie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

6 lipca w Senacie zorganizowano spotkanie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, podczas którego odbyła się prezentacja książki „Od Chanatu do Republiki”, wydanej pod redakcją naukową dr Władysława Sokołowskiego, ambasadora Polski w Kazachstanie i Kirgizji w latach 2004-2007.

Spotkanie z Nadią Sawczenko

Ukraińska lotniczka i posłanka Nadia Sawczenko była gościem polskich parlamentarzystów podczas posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej, której członkiem jest także senator Kazimierz Kleina. Podczas spotkania Nadia Sawczenko podkreśliła, że przyjechała do Polski, aby podziękować polskim przyjaciołom za wsparcie i pomoc w uwolnieniu z rosyjskiej niewoli. Senator Kazimierz Kleina zwrócił uwagę obecnych na rolę funduszu na rzecz współpracy młodzieży Polska-Ukraina, który może być istotnym elementem odbudowy ukraińskiego społeczeństwa.

35-letnia porucznik ukraińskich sił zbrojnych Nadia Sawczenko jest obecnie posłanką partii Batkiwszczyna byłej premier Julii Tymoszenko. W marcu rosyjski sąd skazał ją na 22 lata więzienia, uznając, że jest współwinna śmierci dwóch rosyjskich dziennikarzy podczas walk w Donbasie w 2014 r. Sawczenko, która jako urlopowana oficer ukraińskiej armii walczyła wtedy przeciwko prorosyjskim separatystom, nie przyznała się do winy. Lotniczka twierdzi, że została uprowadzona przez separatystów do Rosji, zanim dziennikarze zostali zabici.

Uśpione konta. Apel do spadkobierców

Senatorowie PO, inicjatorzy nowelizacji Prawa bankowego uchwalonej w ubiegłej kadencji parlamentu, apelują do spadkobierców o zgłaszanie się po pieniądze leżące na tzw. uśpionych kontach, czyli otwartych rachunkach bankowych pozostałych po zmarłych bliskich. Przypominają, że nowe przepisy weszły w życie 1 lipca tego roku.

Senator Kazimierz Kleina powiedział, że banki pół roku przygotowywały swe systemy informatyczne i teraz są w stanie udzielić spadkobiercom każdej informacji związanej z rachunkami pozostawionymi przez bliskich. - Niektóre banki, z tego się bardzo cieszymy, już zawiadamiają swoich klientów o tym, że takie konta istnieją, więc jesteśmy przekonani, że ustawa zadziała - powiedział senator Kleina.

Cały tekst: Na uśpionych kontach leżą miliardy złotych. Apel do spadkobierców

22. posiedzenie Senatu - relacja

7 lipca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 22. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba wyraziła zgodę na odwołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, nie wyraziła natomiast zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego, o co wnioskował Komendant Główny Policji.

Zmarł senator Andrzej Grzyb

5 lipca 2016 r. zmarł Andrzej Grzyb, senator VII i VIII kadencji, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Środowiska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego.

21. posiedzenie Senatu - relacja

29 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 21. trzydniowe posiedzenie Senatu.

20. posiedzenie Senatu - relacja

16 czerwca 2016 r. wieczorem zakończyło się 20. posiedzenie Senatu.  Senatorowie wysłuchali informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., którą przedstawił prezes Łukasz Kamiński.

19. posiedzenie Senatu - relacja

9 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w okresie od 22 października 2015 do 31 marca 2016 r., które przedstawił przewodniczący Rady Piotr Duda.

18. posiedzenie Senatu - relacja

19 maja 2016 r. zakończyło się 18. dwudniowe posiedzenie Senatu.

17. posiedzenie Senatu - relacja

12 maja 2016 r. zakończyło się 17. dwudniowe posiedzenie Senatu.

TOP