Senat

22. posiedzenie Senatu - relacja

7 lipca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 22. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba wyraziła zgodę na odwołanie prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdaleny Gaj, nie wyraziła natomiast zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Waldemara Bonkowskiego, o co wnioskował Komendant Główny Policji.

Zmarł senator Andrzej Grzyb

5 lipca 2016 r. zmarł Andrzej Grzyb, senator VII i VIII kadencji, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Środowiska, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Kociewskiego.

21. posiedzenie Senatu - relacja

29 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 21. trzydniowe posiedzenie Senatu.

20. posiedzenie Senatu - relacja

16 czerwca 2016 r. wieczorem zakończyło się 20. posiedzenie Senatu.  Senatorowie wysłuchali informacji o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., którą przedstawił prezes Łukasz Kamiński.

19. posiedzenie Senatu - relacja

9 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w okresie od 22 października 2015 do 31 marca 2016 r., które przedstawił przewodniczący Rady Piotr Duda.

18. posiedzenie Senatu - relacja

19 maja 2016 r. zakończyło się 18. dwudniowe posiedzenie Senatu.

17. posiedzenie Senatu - relacja

12 maja 2016 r. zakończyło się 17. dwudniowe posiedzenie Senatu.

Spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Łotwy

Modelowo układająca się współpraca polsko-łotewska i kwestie bezpieczeństwa w regionie były tematem spotkania z przewodniczącą Parlamentu Łotwy Inărą Mūrniece, które odbyło się 11 maja 2016 r. w Senacie. Na spotkaniu obecny był też senator Kazimierz Kleina, przewodniczący grupy polsko-łotewskiej w poprzedniej kadencji.

16. posiedzenie Senatu - relacja

29 kwietnia 2016 r. zakończyło się 16. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad Izba minutą ciszy uczciła pamięć zmarłego niedawno senatora I kadencji Władysława Papużyńskiego. Następnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel przedstawił informację na temat realizacji programu działań resortu rolnictwa na lata 2015-2019. Debata nad tym punktem porządku zajęła większą część senackiego dnia obrad.

15. posiedzenie Senatu - relacja

20 kwietnia 2016 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 15. dwudniowe posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia obrad 13 kwietnia - w 76. rocznicę zbrodni w Katyniu  i w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - Izba minutą ciszy uczciła pamięć obywateli polskich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.

14. posiedzenie Senatu - relacja

7 kwietnia 2016 r. zakończyło się dwudniowe 14. posiedzenie Senatu. Na jego początku senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych niedawno – Jerzego Chmury, senatora II kadencji, i Zyty Gilowskiej, byłej wicepremier i minister finansów. Izba przyjęła trzy senackie  uchwały rocznicowe.

Informację na temat nowego porozumienia dla Wielkiej Brytanii w ramach Unii Europejskiej, przyjętego na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 18-19 lutego 2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji postanowień dotyczących świadczeń socjalnych i swobodnego przepływu dla obywateli polskich  przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański.  

TOP