Senat

Darowizny: dodatkowy sposób spadkobrania

Spadkodawca będzie mógł zadysponować częścią spadku np. nieruchomością w ten sposób, że przejdzie ona na obdarowanego z chwilą jego śmierci.
Automatycznie, bez obowiązku przeprowadzenia postępowania spadkowego: o stwierdzenie nabycia spadku i ewentualnie o jego podział, które wymaga czasu.
Jutro Sejm zajmie się senackim projektem noweli kodeksu cywilnego, który z początkiem 2010 r. ma wprowadzić taką możliwość  do polskiego prawa.

Dom kaszubskich osadników z Kanady 20.07.09 w L?borku

        Już w czwartek 16 lipca 2009 roku dotrze na Pomorze drewniany 150-letni dom kaszubskich osadników z Kanady. Docelowo postawiony zostanie w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, jednak wcześniej odbędzie podróż po Kaszubach.

Jerzy Buzek przewodnicz?cym Parlamentu Europejskiego!

Profesor Jerzy Buzek został nowym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jest to historyczny moment, w którym Polak staje na czele Parlamentu Europejskiego. Z drugiej strony wybór ten ma także doniosłe znaczenie z uwagi na fakt, że po raz pierwszy przedstawiciel jednego z nowych krajów członkowskich pokieruje jedną z najważniejszych instytucji europejskich.

Wystawa Lecha B?dkowskiego

(fot. z Dziennika Bałtyckiego)  obraz.jpg
W dniu 18 lutego br. (środa) o godzinie 12.00  w Senacie RP odbyło się
otwarcie wystawy przygotowanej przez Europejskie Centrum Solidarności pt.
"Autorytety: Lech Bądkowski". Otwarcia dokonał: Premier RP Donald Tusk,
wraz z Przewodniczącym Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego  Senatorem Kzimierzem Kleiną. Więcej informacji

Senator Kazimierz Kleina przewodnicz?cym

senatrp.jpg

Na 25 posiedzeniu Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Senator Kazimierz Kleina został wybrany na przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

 

15. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

15. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 10 i 11 lipca 2008 r.

14. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

14. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 25 i 26 czerwca 2008 r.

13. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

13. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w dniach 4 i 5 czerwca 2008 r.

Konferencja w Senacie na temat ratyfikacji europejskiej karty j?zyków ...

17 kwietnia 2008 roku w Senacie RP z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, któremu przewodniczy senator Kazimierz Kleina odbyła się konferencja pt.:  "Ratyfikacja przez Polskę europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych - wyzwaniem dla administracji publicznej i organizacji mniejszości". W konferencji wzieli udział min. Pani Marszałek Krystyna Bochenek, Łukasz Grzędzicki - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dr Tomasz Wicherkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wiceprezydent Europejskiego Biura Języków Mniej Używanych (EBLUL), profesor Jadwiga Zieniukowa z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii, Tomasz Fopke - Wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego ds. kultury, Dobiesław Rzemieniewski - Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA.

Otwarcie wystawy "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji"

kaszubi.jpg25 czerwca 2008 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej  zostanie otwarta wystawa "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji". Wystawa została zorganizowana z inicjatywy przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny oraz prezesa Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Artura Jabłońskiego.

Gościem honorowym będzie ambasador Kanady JE David Preston, który po otwarciu wystawy wygłosi wykład na temat polityki wielokulturowości w Kanadzie.

Z tej okazji Kancelaria Senatu wydała specjalny folder "Kaszubi w Kanadzie - 150 lat emigracji".

Zgromadzenie Narodowe

sarkozy.jpg W dniu 28 maja 2008 roku senator Kazimierz Kleina uczestniczył w Uroczystym Zgromadzeniu Posłów i Senatorów, które miało miejsce z okazji wizyty Prezydenta Republiki Francuskiej Nicolasa Sarkozy w Polsce.
W soim wystąpieniu Prezydent Sarkozy zwrócił uwagę na to, że Polska i Francja zawsze żyły w pokojowych stosunkach i nigdy nie występowały przeciwko sobie. Podczas swojego wystąpienia zapowiedział otwarcie z dniem 1 lipca francuskiego rynku pracy dla Polaków. Mówiąc o ważnej roli, jaką odgrywa Polska w Unii Europejskiej powiedział, że jako 38 milionowe państwo musi być ważnym i liczącym się członkiem Unii, ale powinna tez czuć, że spoczywa na niej duża odpowiedzialność.
"Francja liczy na was, Europa was potrzebuje. Niech żyje Polska! Niech żyje Francja! Niech żyje przyjaźń między Polską i Francją!" - tak prezydent Sarkozy zakończył swoje wystąpienie przed Zgromadzeniem Narodowym.
Zdjęcie pochodzi ze strony: www.senat.pl
TOP