Senat

Uroczyste otwarcie i poświęcenie biura

W poniedziałek 7 kwietnia miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie biura senatora Kazimierza Kleiny i posła Witolda Namyślaka. Wśród wielu zaproszonych gości byli min. Wojewoda Pomorski - Roman Zaborowski, burmistrz Lęborka - Włodzimierz Klata, starosta lęborski, Ryszard Wenta, przewodniczący rady powiatu lęborskiego - Waldemar Walkusz, przewodniczący lęborskiego koła PO - wiktor Tyburski wójtowie ościennych gmin, członkowie zarządu lęborskiej Platformy Obywatelskiej, przedstawiciele instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i kupców.
Uroczystego poświęcenia biur dokonał ks. dziekan Henryk Krenczkowski i ks. Zenon Myszk.

Przyjęcie Traktatu Lizbońskiego przez Senat RP

Senat RP na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia wyraził zgodę na ratyfikaję Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta. Za przyjęciem ustawy ratyfikacyjnej głosowało 74 senatorów, przeciw 17, 6 wstrzymało sie od głosu. Wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej głosowali za przyjęciem ustawy.
Przyjęcie ustawy wymagało 2/3 głosów i obecności co najmniej połowy senatorów.

Ratyfikacja Traktatu Lizbońskiego

We wtorek 1 kwietnia Sejm RP głosami 384 posłów uchwalił przedłożoną przez rząd ustawę wyrażającą zgodę na ratyfikację Traktatu Lizbońskiego przez prezydenta. Przeciwko ustawie głosowało 56 posłów a 12 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawę czeka jeszcze głosowanie w Senacie, które zaplanowane jest na 2 kwietnia.

8. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Marszalek Senatu na dzień 2 kwietnia zwolal 8. posiedzenie Senatu. W porzadku ustawa  o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniajacego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska, sporzadzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

9.Posiedzenie Senatu VII kadencji

Na dzień 10 i 11 kwietnia Marszałek Senatu RP zwołał 9. Posiedzenie Senatu .
Porządek obrad:
 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz niektórych innych ustaw.
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych.
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 5. Sprawozdanie Rady Języka Polskiego o stanie ochrony języka polskiego w latach 2005-2006.
 6. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie nadania szczególnego charakteru obchodom jubileuszu 90-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

7. Posiedzenie Senatu VII kadencji

Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt 5, art. 34 ust. 1 oraz art. 32 Regulaminu Senatu Marszałek Senatu zwołał 7. posiedzenie Senatu RP na dzień27 i 28 marca 2008 r. Porządek obrad:
 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.
 2. Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 (podczas Prezydencji portugalskiej).

Życzenia świąteczne

wielkanoc.gif
Obfitych łask i błogosławieństwa
 od Chrystusa Zmartwychwstałego  oraz pełnych pokoju
 świąt Wielkiej Nocy
 z radosnym Alleluja
 życzy   senator
 Kazimierz Kleina

Podkomisja "Przyjazne Państwo"

senatrp.jpg Senator Kazimierz Kleina został przewodniczącym podkomisji Gospodarki Narodowej „Przyjazne Państwo". Do zadań podkomisji  będzie należało rozpatrywanie i opracowywanie projektów ustaw, które wcześniej były przedmiotem prac sejmowej komisji „Przyjazne Państwo".

6. posiedzenie Senatu VII kadencji

Na dzień 5 i 6 marca Marszałek Senatu zaplanował 6. posiedzenie Senatu RP.
Porządek obrad:
 1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Celnej.
 2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Brukseli dnia 28 czerwca 2007 r.
 3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o lekarzu sądowym.
 4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych.
 5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
 6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowych nazw niektórym akademiom rolniczym.
 7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej.
 8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.
 9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Bułgarii i Rumunii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, podpisanej w Brukseli dnia 25 lipca 2007 r.
 11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.
 12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 13. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym.
 14. Drugie czytanie projektu uchwały w 250. rocznicę urodzin Juliana Ursyna Niemcewicza.

70. rocznica śmierci Aleksandra Majkowskiego

W dniu 10 lutego senator Kazimierz Kleina uczestniczył w obchodach 70-tej rocznicy śmierci Aleksandra Majkowskiego - pomorskiego lekarza, społecznika, autora dzieła "ÂŻycie i przygody Remusa". Uroczysta Msza Święta w intencji ś.p. Aleksandra Majkowskiego w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach.

Program działań Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego na 2008 r.

Dnia 6 lutego 2008 r. w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego. Po podsumowaniu dotychczasowych osiągnięć Zespołu, przewodniczący - senator Kazimierz Kleina przedstawił program działań w bieżącym roku.
TOP