Senat

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

W środę 2 grudnia br. podczas 45. posiedzenia Senatu RP senator Kazimierz Kleina przedstawił sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych dotyczące uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych.

45. posiedzenie Senatu RP

W dniach 2 i 3 grudnia br. Marszałek Senatu zwołal 45. posiedzenie Senatu RP. Początek posiedzenia w środę o godz. 10.00. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Komisje Senackie w dniu 1 grudnia 2009 r.

Na wtorek 1 grudnia br. przewidziano po dwa posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Jedno z nich jest powiedzeniem wspólnym obu tych komisji i dotyczyć będzie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

44. posiedzenie Senatu RP

W dniach 18-19 listopada br. Marszałek zwołał 44. posiedzenie Senatu RP. Pocżatek posiedzenia w środę 18 listopada o godz. 10.00.

Komisja Gospodarki Narodowej w dniach 17-18.11.09

W dniach 17 i 18 listopada br. senator Kazimierz Kleina będize uczestniczył w posiedzeniach Komisji Gospodarki Narodowej.

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych

W dniu 17 listopada br. o godz. 12.00 senator Kazimierz Kleina będzie uczestniczył w posiedzeniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Stanowisko KBiFP w sprawie zmiany ustawy o ubezpieczeniach eksportowych

Na 43. posiedzeniu Senatu w dniu 4 listopada 2009 senator Kazimierz Kleina przedstawił sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie zmiany ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

43. posiedzenie Senatu RP

43. posiedzenie Senatu RP odbyło się w dniach 4 i 5 listopada 2009 roku. Poniżej prezentujemy porządek obrad.

Komisje Senackie 28-29 październik

W dniach 28 i 29 października 2009 zaplanowano posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej i Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Trochę statystyki - poprawki Senatu

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem dot. poprawek Senatu VII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm po 41. posiedzeniu Senatu i 51. posiedzeniu Sejmu. Opracowanie to zostało przygotowane przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu - Zespół Informacji i Statystyk.

Senator Kleina w sprawie nowego PIT-40

{jgxtimg src:=[images/stories/galerie/senatormownica.jpg] width:=[70] style:=[float:left;margin:5px;]}Na 42 posiedzeniu Senatu RP w środę 21 października 2009 senator Kazimierz Kleina zabrał głos w dyskusji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 
TOP