Senat

Zakończyło się 61. posiedzenie Senatu

25 września 2014 r. zakończyły się obrady 61. posiedzenia Senatu.

61. posiedzenie Senatu

W dniach 24 i 25 września 2014 r. Senat zbierze się na 61. posiedzeniu. Obrady rozpoczną się od złożenia ślubowania przez senatorów wybranych w wyborach uzupełniających do Senatu, następnie Senat będzie pracował nad uchwałą upamiętniającą 70. rocznicę śmierci Henryka Sławika oraz 40. rocznicę śmierci Józsefa Antalla seniora – bohaterów II wojny światowej. Uchwała podejmowana będzie w zgodnej treści i w tym samym dniu  przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zgromadzenie Narodowe Węgier.

Zakończyło się 60. posiedzenie Senatu

7 sierpnia 2014 r. zakończyło się 60. dwudniowe posiedzenie Senatu. Minutą ciszy Izba uczciła zmarłego 24 lipca br. we Wrocławiu senatora VI i VII kadencji Władysława Sidorowicza. Senat podjął uchwałę i wyraził zgodę na powołanie Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca br.  – w trakcie przewodnictwa Grecji w Radzie UE oraz informacji wiceministra administracji i cyfryzacji Romana Dmowskiego o realizacji Rządowego Programu Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011–2016 oraz  o działaniach mających chronić przed inwigilacją najważniejsze osoby w państwie.

Zakończyło sie 59. posiedzenie Senatu

24 lipca 2014 r. zakończyło się 59. posiedzenie Senatu. Izba wysłuchała informacji prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK w 2013 r.

Uroczyste posiedzenie Senatu RP w 25. rocznicę odrodzenia

4 lipca 2014 r. ,w rocznicę pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu, odbędzie się uroczyste posiedzenie  z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, senatorów I kadencji oraz zaproszonych gości.

Posiedzenie Senatu poprzedzi spotkanie marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z prezydiami Senatu poprzednich kadencji. Odbędzie się uroczystość nadania sali nr 176 imienia Zbigniewa Romaszewskiego, niedawno zmarłego wicemarszałka VII kadencji. Zostanie także otwarta wystawa „Polskie przemiany w obiektywie Erazma Ciołka” i zaprezentowany  film dokumentalny poświęcony senatorom I kadencji.

Senat  25. rocznicę odrodzenia pragnie świętować nie tylko w gronie  polityków, dlatego  5 lipca 2014 r., w sobotę, organizuje dzień otwarty.

25-lat-senatu

Zakończyło się 56. posiedzenie Senatu

12 czerwca 2014 r. zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji nt. polityki polonijnej, którą przedstawił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Na sali obrad obecni byli przedstawiciele organizacji polonijnych z całego świata.

55. posiedzenie Senatu

6 czerwca 2014 r. zakończyło się 55. posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali informacji szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika o wynikach działalności CBA w 2013 r.

Zakończyło się 54. posiedzenie Senatu

22 maja 2014 r. zakończyło się 54. posiedzenie Senatu.  Minutą ciszy Izba uczciła pamięć zmarłego w tym tygodniu senatora Henryka Górskiego.

Zakończyło się 53. posiedzenie Senatu

24 kwietnia 2014 r. odbyło się 53. posiedzenie Senatu. Senatorowie podjęli dwie uchwały okolicznościowe: w sprawie uczczenia błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu jego kanonizacji oraz uchwałę w stulecie urodzin Jana Karskiego.

a2404

Fot. Michał Józefaciuk

Zakończyło się 52. posiedzenie Senatu

10 kwietnia zakończyło się 52. dwudniowe posiedzenie Senatu.

posiedz

Fot. Katarzyna Czerwińska/Senat

52. posiedzenie Senatu

W dniach 9 i 10 kwietnia 2014 r. Senat zbierze się na 52. posiedzeniu. Zaplanowane jest drugie czytanie dwóch projektów ustaw wniesionych przez senacką Komisję Ustawodawczą.

TOP