Senat

Europejski tydzień parlamentarny

Od dzisiaj senator Kazimierz Kleina jako członek polskiej delegacji wraz z senatorem Edmundem Wittbrodtem oraz senatorem Markiem Ziółkowskim uczestniczą w corocznym spotkaniu parlamentarzystów narodowych i eurodeputowanych w Brukseli, mającym wesprzeć współpracę instytucji, głównie w sprawach budżetowych.

kleina-bruksela „Europejski tydzień parlamentarny” rozpoczyna tzw. semestr europejski, koordynujący polityki gospodarcze państw Unii Europejskiej. W dwudniowym spotkaniu biorą udział delegaci parlamentów krajowych, eurodeputowani oraz przewodniczący Parlamentu i Komisji Europejskiej – Martin Schulz i Jean-Claude Juncker.

70. posiedzenie Senatu

W dniach 5 i 6 lutego 2015 r. Senat zbierze się na 70. posiedzeniu. Izba wysłucha przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2014 r. – w trakcie przewodnictwa Włoch w Radzie UE. Izba przeprowadzi drugie czytanie dwóch senackich projektów ustaw i jednego projektu uchwały.

69. posiedzenie Senatu

W środę, 21 stycznia odbędzie sie jednodniowe posiedzenie Senatu. 69 posiedzenie poświęcone będzie rozpatrywaniu Ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 orazniektórych innych ustaw.

Był to poselski projekt ustawy. Przedstawione w ustawie zmiany określają zasady nabycia kopalń przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń, zasady przeprowadzenia restrukturyzacji zatrudnienia w tych kopalniach oraz ich likwidacji.

Pierwsze posiedzenie Senatu w nowym roku

Późnym popołudniem 9 stycznia 2015 r. zakończyły się dwudniowe obrady Senatu. Na pierwszym w tym roku posiedzeniu Izba z 9 poprawkami przyjęła ustawę budżetową na 2015 r. Senatorowie rozpatrzyli ponadto 7 ustaw, do 4 z nich wprowadzili poprawki, zdecydowali też o wniesieniu  do Sejmu trzech senackich projektów ustaw.

apos

Fot. senat.gov.pl/Katarzyna Czerwińska

67. posiedzenie Senatu

Blokiem głosowań w późnych godzinach wieczornych 18 grudnia 2014 r. zakończyło się dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie jednogłośnie, w obecności ambasadora Mołdawii Iurie Bodruga, zgodzili się na ratyfikację układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Republiką Mołdawii.

66. posiedzenie Senatu

4 grudnia 2014 r. wieczorem zakończyło się 66. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba, w obecności wiceprzewodniczącego administracji prezydenta Ukrainy Walerija Czałyja i ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycy, jednogłośnie wyraziła zgodę na ratyfikację Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą.

Zakończyło się 65. posiedzenie Senatu

20 listopada 2014 r. w godzinach wieczornych zakończyło się 65. dwudniowe posiedzenie Senatu, podczas którego Izba przyjęła osiem ustaw.

64. posiedzenie Senatu

6 listopada 2014 r. zakończyło się 64. posiedzenie Senatu. Pierwszego dnia Izba rozpoczęła obrady od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego senatora III kadencji Mieczysława Bilińskiego. Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz poinformował na początku posiedzenia, że do Senatu wpłynęło pismo  Elżbiety Bieńkowskiej o zrzeczeniu się mandatu senatorskiego z dniem 31 października 2014 r.

Wybory w USA

Senator Kleina bierze udział w misji obserwacyjnej OBWE w USA, gdzie odbywają się wybory uzupełniające.

zdjcie-USA

zdjcie1-USA

Zakończyło się 63. posiedzenie Senatu

23 października 2014 r. zakończyło się 63. posiedzenie Senatu. Senatorowie na tym posiedzeniu wysłuchali informacji o działalności Sądu Najwyższego w roku 2013. Informację przedstawiła i na pytania senatorów odpowiadała Małgorzata Gersdorf,  pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

62. posiedzenie Senatu

9 października 2014 r. zakończyło się 62. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali trzech informacji - prezesa Łukasza Kamińskiego o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., Marka Michalaka o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2013 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka oraz wiceministra pracy i polityki społecznej Marka Buciora i prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniewa Derdziuka o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

TOP