Senat

List do Rektora w obronie etnofilologii kaszubskiej

Uniwersytet Gdański podjął decyzję o nieuruchomieniu kierunku Etnofilologia kaszubska w roku akademickim 2018/19. Wysłałem w tej sprawie pismo do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Premiera Jarosława Gowina.

Zaproszenie na spotkanie z cyklu POGRANICZA

JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO EUROPY?
Czy Europa jest szansą czy zagrożeniem?
Czy jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za Europę?

To główne tematy nadchodzącej dyskusji w ramach spotkania z cyklu "POGRANICZA".

8 września 2018 roku
Rybackie Centrum Kultury i Formacji Boleniec 
(Łeba, Al. św. Jakuba Apostoła 25)

 

 

W imieniu:
Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
Starostwa Powiatowego w Lęborku
Parafii św. Jakuba Ap. w Łebie

oraz swoim zapraszam do udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi przemyśleniami.

58. posiedzenie Senatu – relacja

15 marca 2018 r. zakończyło się 58. posiedzenie Senatu. Tego dnia minutą ciszy uczczono pamięć senator Jadwigi Bałtakis, zmarłej 10 marca 2018 r. Izba podjęła także uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin (projekt grupy senatorów), w której oddaje hołd uznanemu w świecie astronomowi – samoukowi, społecznikowi, patriocie walczącemu o niepodległą ojczyznę, więzionemu i represjonowanemu przez władze komunistyczne.

Podczas 58. posiedzenia rozpatrzono 9 ustaw, do 2 z nich wprowadzono poprawki. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw, podjęła także 3 uchwały okolicznościowe. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

57. posiedzenie Senatu – relacja

8 marca 2018 r. zakończyło się 57. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba przeprowadziła drugie czytanie projektów uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 r. i projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt został ponownie skierowany do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek), a także rozpatrzyła nowelizację ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Ambasador Edgars Bondars z wizytą w Gdańsku

16 lutego z nieoficjalną wizytą w Gdańsku przebywał JE Edgars Bondars - Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce. Ambasadorowi towarzyszył senator Kazimierz Kleina, zastępca przewodniczącego Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej.

56. posiedzenie Senatu ‒ relacja

15 lutego 2018 r. zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba rozpatrzyła ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha. Podczas 56. posiedzenia Senat rozpatrzył 10 ustaw, do 6 wprowadził poprawki, w tym do wszystkich ustaw tworzących Konstytucję Biznesu.

55. posiedzenie Senatu - relacja

1 lutego 2018 r. zakończyło się 55. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono i przyjęto bez poprawek 5 ustaw, a także podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Obrady zdominowała debata na ustawą o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podczas obrad kontrowersje wywołał także projekt zmiany Regulaminu Senatu.

54. posiedzenie Senatu ‒ relacja

19 stycznia 2018 r. zakończyło się 54. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba ze względu na informacje objęte klauzulą poufności rozpatrywała w trybie utajnionym wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. W wyniku głosowań tajnych Senat nie wyraził zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenia senatora Jana Rulewskiego, a także na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator Lidii Staroń. Izba nie wyraziła również zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Stanisława Koguta. Podczas 54. posiedzenia Senat rozpatrzył 7 ustaw, do 2 wprowadził poprawki.

Święto Niepodległości Republiki Kazachstanu

JE Margułan Bajmuchan, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Kazachstanu w Polsce zorganizował bankiet z okazji obchodzonego 16 grudnia Święta Niepodległości Republiki Kazachstanu. Wśród gości był także senator Kazimierz Kleina, który uczestniczy w pracach Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej.

53. posiedzenie Senatu – relacja

21 grudnia 2017 r. zakończyło się ostatnie w tym roku 53. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie kilka godzin debatowali nad nowelizacją niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych i wprowadzili do niej 19 poprawek, przywracając m.in. głosowanie korespondencyjne dla osób niepełnosprawnych. Senat odwołał senatora Stanisława Koguta z funkcji przewodniczącego Komisji Infrastruktury i powołał na to stanowisko dotychczasowego jej wiceprzewodniczącego senatora Andrzeja Misiołka.

Podczas 53. posiedzenia Izba rozpatrzyła 14 ustaw, do 3 wprowadziła poprawki. Podjęła także uchwałę okolicznościową i zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

52. posiedzenie - relacja

15 grudnia 2017 r. zakończyło się 52. posiedzenie Senatu, na którym rozpatrzono 9 ustaw, do 2 wprowadzono poprawki. Izba podjęła też 2 uchwały okolicznościowe.  

TOP