Senat

68. posiedzenie Senatu RP - relacja

14 grudnia 2018 r. zakończyło się 68. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 17 ustaw, do 1 Izba wprowadziła poprawki. Senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Podjęto także 3 uchwały okolicznościowe, zdecydowano o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, a 1 projekt skierowano do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w trakcie debaty wniosków.

Kamerdyner w Senacie

Z inicjatywy Parlamentarnego Zespołu Kaszubskiego we współpracy z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej w Senacie RP zaprezentowany został film „Kamerdyner”. Na pokazie obecni byli m.in. wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, senatorowie, reżyser Filip Bajon i scenarzyści Marek Klat i Mirosław Piepka.

67. posiedzenie Senatu - relacja

23 listopada 2018 r. w godzinach nocnych zakończyło się 67. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła 30 ustaw, do 4 wprowadziła poprawki, podjęła też 2 uchwały okolicznościowe.

66. posiedzenie Senatu - relacja

26 października 2018 r. zakończyło się 66. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła 23 ustawy, do 6 z nich wprowadziła poprawki. Senatorowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Rady Dialogu Społecznego za 2017 r. oraz z informacją o jej działalności za okres kadencji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej. Senat nie wyraził zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na rzecznika praw dziecka. Izba postanowiła o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i zmieniła skład komisji senackich. Podczas 66. posiedzenia podjęto także uchwałę w 70. rocznicę śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski.

List do Rektora w obronie etnofilologii kaszubskiej

Uniwersytet Gdański podjął decyzję o nieuruchomieniu kierunku Etnofilologia kaszubska w roku akademickim 2018/19. Wysłałem w tej sprawie pismo do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Premiera Jarosława Gowina.

Zaproszenie na spotkanie z cyklu POGRANICZA

JAKI JEST TWÓJ STOSUNEK DO EUROPY?
Czy Europa jest szansą czy zagrożeniem?
Czy jako chrześcijanie jesteśmy odpowiedzialni za Europę?

To główne tematy nadchodzącej dyskusji w ramach spotkania z cyklu "POGRANICZA".

8 września 2018 roku
Rybackie Centrum Kultury i Formacji Boleniec 
(Łeba, Al. św. Jakuba Apostoła 25)

 

 

W imieniu:
Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej
Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego
Starostwa Powiatowego w Lęborku
Parafii św. Jakuba Ap. w Łebie

oraz swoim zapraszam do udziału w dyskusji i podzielenia się swoimi przemyśleniami.

58. posiedzenie Senatu – relacja

15 marca 2018 r. zakończyło się 58. posiedzenie Senatu. Tego dnia minutą ciszy uczczono pamięć senator Jadwigi Bałtakis, zmarłej 10 marca 2018 r. Izba podjęła także uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Adama Giedrysa w 100. rocznicę jego urodzin (projekt grupy senatorów), w której oddaje hołd uznanemu w świecie astronomowi – samoukowi, społecznikowi, patriocie walczącemu o niepodległą ojczyznę, więzionemu i represjonowanemu przez władze komunistyczne.

Podczas 58. posiedzenia rozpatrzono 9 ustaw, do 2 z nich wprowadzono poprawki. Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu 3 projektów ustaw, podjęła także 3 uchwały okolicznościowe. Ponadto Senat zmienił swój regulamin.

57. posiedzenie Senatu – relacja

8 marca 2018 r. zakończyło się 57. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba przeprowadziła drugie czytanie projektów uchwał w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 r. i projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (projekt został ponownie skierowany do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych poprawek), a także rozpatrzyła nowelizację ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego.

Ambasador Edgars Bondars z wizytą w Gdańsku

16 lutego z nieoficjalną wizytą w Gdańsku przebywał JE Edgars Bondars - Ambasador Republiki Łotewskiej w Polsce. Ambasadorowi towarzyszył senator Kazimierz Kleina, zastępca przewodniczącego Polsko-Łotewskiej Grupy Parlamentarnej.

56. posiedzenie Senatu ‒ relacja

15 lutego 2018 r. zakończyło się 56. posiedzenie Senatu. Tego dnia Izba rozpatrzyła ustawę o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i przeprowadziła drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 80-tej rocznicy śmierci księdza Stanisława Streicha. Podczas 56. posiedzenia Senat rozpatrzył 10 ustaw, do 6 wprowadził poprawki, w tym do wszystkich ustaw tworzących Konstytucję Biznesu.

55. posiedzenie Senatu - relacja

1 lutego 2018 r. zakończyło się 55. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono i przyjęto bez poprawek 5 ustaw, a także podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Obrady zdominowała debata na ustawą o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Podczas obrad kontrowersje wywołał także projekt zmiany Regulaminu Senatu.

TOP