Senat

Współpraca Polski z Kazachstanem

Miałem przyjemność uczestniczyć w uroczystości nadania Tytułów Profesora Honorowego Międzynarodowego Uniwersytetu Humanistyczno-Technicznego w Szymkencie Panu dr hab. Andrzejowi Bisztydze
i Panu Senatorowi Piotrowi Zientarskiemu za wkład w rozwój dwustronnej współpracy naukowej i edukacyjnej. Zawsze chętnie odwiedzam Kazachstan i Ambasadę Republiki Kazachstanu w Warszawie. Jako członek Polsko-Kazachskiej Grupy Parlamentarnej cieszę się, że ta międzynarodowa współpraca w wielu dziedzinach jest na tak wysokim poziomie.

Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor

Z wielką radością przyjąłem informację o przyznaniu mi Złotego Medalu 100-lecia Polonii w Windsor w uznaniu szczególnych zasług dla Polonii w Windsor, Kanadzie i w Polsce. Te niezwykłe wyróżnienie miałem przyjemność odebrać osobiście w Ambasadzie Kanady w Warszawie.

"Tak blisko a tak daleko: Łotwa i Polska" - wystawa w Senacie RP

WYSTAWA "TAK BLISKO A TAK DALEKO: ŁOTWA I POLSKA"

Wystawa została przygotowana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Łotwę. To ekspozycja archeologiczno-historyczna prezentująca polskie dziedzictwo kulturowe na terenie dawnych Inflant Polskich (obecnie wschodnia Łotwa) i dokonania polskich archeologów, etnografów i historyków na rubieżach dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

73. posiedzenie Senatu RP - relacja

14 lutego 2019 r. zakończyło się 73. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu 1 projektu ustawy i podjął 2 uchwały okolicznościowe. Senatorowie zapoznali się z 2 informacjami: o działalności Sądu Najwyższego w 2017 r. oraz o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej).

Uprawnienia na wózek - odpowiedź z ministerstwa

W grudniu 2018 roku złożyłem oświadczenie w sprawie przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na prowadzenie wózków jezdniowych, ponieważ obowiązujące od sierpnia 2018 roku prawo powoduje ogromne zamieszanie na rynku pracy. Odpowiedź z ministerstwa nie napawa optymizmem.

72. posiedzenie Senatu RP - relacja

1 lutego 2019 r. odbyło się 72. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 7 ustaw, do 1 wprowadziła poprawkę.

71. posiedzenie Senatu RP - relacja

24 stycznia 2019 r. zakończyło się  71. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 3 ustawy, do 1 wprowadziła poprawki. Bez zmian przyjęto m.in. ustawę budżetową na 2019 r. Senat zdecydował ponadto o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw i podjął 3 uchwały okolicznościowe, m.in. upamiętniającą tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Pytanie do premiera i dyskusja nad budżetem

Podczas ostatniego posiedzenia Senatu RP zapytałem premiera o płace w sferze budżetowej.

Uprawnienia na wózek

Z trwogą przyglądam się nowym przepisom dotyczącym wydawania zezwoleń na prowadzenie wózków jezdniowych. Otóż obowiązujące od sierpnia 2018 roku prawo powoduje ogromne zamieszanie na rynku pracy.

69. posiedzenie Senatu RP - relacja

Wieczorem 20 grudnia 2018 r. zakończyło się 69. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 16 ustaw. Izba bez poprawek przyjęła m.in. nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która podwyższa najniższe świadczenia. Zdecydowała też o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadzającego maksymalny poziom wzrostu opłaty za użytkownie wieczyste. Senat postanowił też, że rok 2019 będzie obchodzony jako Rok: Unii Lubelskiej, Stanisława Moniuszki i Matematyki.

68. posiedzenie Senatu RP - relacja

14 grudnia 2018 r. zakończyło się 68. posiedzenie Senatu, podczas którego rozpatrzono 17 ustaw, do 1 Izba wprowadziła poprawki. Senatorowie wyrazili zgodę na powołanie Mikołaja Pawła Pawlaka na rzecznika praw dziecka. Podjęto także 3 uchwały okolicznościowe, zdecydowano o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw, a 1 projekt skierowano do komisji w celu rozpatrzenia zgłoszonych w trakcie debaty wniosków.

TOP