Oficjalne stanowisko PO RP w sprawie ulg studenckich

Toczą się prace legislacyjne nad PODNIESIENIEM ULGI STUDENCKIEJ z dotychczasowych 37% do 49%. Platforma Obywatelska zdecydowała się na ich kontynuację, pomimo trwającego kryzysu gospodarczego i związanego z tym uszczuplenia dochodów państwa. Wyższe ulgi dla studentów mają szanse wejść w życie, gdy tylko do budżetu zaczną napływać większe środki w związku z poprawą ogólnej sytuacji ekonomicznej.
Całkowicie nieprawdziwe są spekulacje prasowe, jakoby istniały propozycje ograniczenia dostępności ulg dla części studentów. Nigdy nie toczyły i nie toczą się żadne prace, ani w rządzie, ani w klubie parlamentarnym, przewidujące wprowadzenie tego typu rozwiązań. Platforma Obywatelska od momentu swojego powstania zawsze wspiera zdobywanie wykształcenia i kwalifikacji. Jest to fundament do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Ważnym elementem służącym realizacji tego celu jest pokrywanie przez państwo części kosztów przejazdu młodym, kształcącym się osobom, dlatego też obecna koalicja kontynuuje prace ustawodawcze dotyczące zwiększenia ulg dla wszystkich studentów do 49%.
¬ródło. http://www.platformanawiejskiej.pl/aktualnosci/766.html
TOP