Spotkanie z mieszkańcami Lęborka

W dniu 18 września w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku przy ul. I. Armii Wojska Polskiego poseł Kazimierz Kleina uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez wieloletnią działaczkę społeczną, mieszkankę Lęborka Panią Annę Sobolewską. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz miasta Lęborka Witold Namyślak, Wicestarosta lęborski Wiktor Tyburski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku a zarazem Przewodnicząca Rady Miejskiej Wanda Konieczna. Tematem spotkania była sytuacja osób bezrobotnych w powiecie lęborskim.
TOP