Obwodnica Lęborka

W dniu 27 sierpnia z inicjatywy posła Kazimierza Kleiny w siedzibie jego biura odbyło się spotkanie, na którym dyskutowano nad przebiegiem obwodnicy miasta Lęborka. W spotkaniu udział wzięli Witold Namyślak - Burmistrz Lęborka, Ryszard Wenta – Starosta Lęborski, Wiktor Tyburski – Wicestarosta, Grzegorz Palasz – Wójt Gminy Cewice, Ryszard Wittke - Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska, Magdalena Bojarczuk - przedstawiciel burmistrza Łeby oraz Zbigniew Kaczmarczyk – nadleśniczy.
Spotkanie to było konsekwencją działań posła o ponowne przedyskutowanie przedstawionych wariantów budowy obwodnicy. Wcześniej do zainteresowanych osób wystosował pismo z prośbą o zgłaszanie swoich uwag i opinii.

Treść pisma:

W związku z rozpoczęciem przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prac nad projektowaniem obwodnicy miasta Lęborka chciałbym zwrócić uwagę na planowany przebieg tej inwestycji. W planach przygotowywanych przez GDDKiA jest to południowa strona miasta. Taki przebieg trasy będzie dublowaniem istniejącej już południowej obwodnicy miasta, tj., odcinka drogi ze Słupska do Gdańska. W przypadku tej obwodnicy istnieje możliwość wybudowania dodatkowego niezależnego pasa ruchu. Poza tym istnieje obawa, że inwestycja ta może nie do końca spełniać swoje podstawowe zadanie, jakim jest rozładowanie ruchu w mieście. Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem była by budowa obwodnicy od północnej strony miasta. Na korzyść takiego rozwiązania przemawia fakt możliwości bezpośredniego połączenia obwodnicy z drogą do Łeby, Wicka. Obecnie ogromna ilość turystów chcąca dojechać do Łeby zmuszona jest przejeżdżać przez centrum Lęborka, co powoduje znaczne utrudnienia w ruchu. Ponadto takie usytuowanie trasy szybkiego ruchu nie niesie za sobą tak daleko idącej ingerencji w środowisko naturalne i co równie ważne omija tereny wojskowe. Wybudowanie trasy szybkiego ruchu z południowej strony miasta na pewno nie rozwiąże problemu, który zwłaszcza w okresie sezonu letniego jest dość mocno odczuwalny dla mieszkańców Lęborka. Aby uniknąć konfliktów, jakie miały miejsce przy budowaniu obwodnicy Słupska wydaje się zasadnym ponowne przeanalizowanie obu rozwiązań. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazywanie uwag i sugestii dotyczących budowy obwodnicy miasta Lęborka.

         

TOP